9378_grouplesson_list_image

ヨガ予約・展示会予約

72054_mdzhndrknjdhmjdizty5zdrhndkwnmvjnjk3mdg3m2u

Yoga 80 min

身体的・心理的・芸術的にヨガを楽しみたい方へ

開催日
12/ 3(日) 10:30~
12/ 4(月) 13:00~
12/ 8(金) 13:30~
12/12(火) 10:30~
12/14(木) 13:00~
12/17(日) 13:30~
12/18(月) 10:30~
12/20(水) 13:30~
12/22(金) 10:30~
12/24(日) 13:30~
12/26(火) 13:30~
45898_ogq4zdzkndu0otyxndblogy1n2y3ztc5njixythmyze

Yoga 60 min

少し短い時間でヨガをされた方へ

開催日
12/ 5(火) 13:00~
12/ 7(木) 11:00~
12/11(月) 13:30~
12/15(金) 13:00~
12/17(日) 10:30~
12/19(火) 13:00~
12/21(木) 11:00~
12/25(月) 13:30~
12/27(水) 10:30~
62949_mmmynda3zwu4mwzkngnhnjvjzjkwmdu1yjg3m2nlzgq

Yoga on-line

自宅でヨガが受けられます。

開催日
8701_ymuxymnmywm4ownky

shure yoga

初めての方や身体が硬い方も安心してご参加ください

開催日
12/ 9(土) 10:00~
12/ 9(土) 19:00~
12/23(土) 10:00~
12/23(土) 14:30~
12/23(土) 19:00~
50282_nzvkmjqxzdg3odkyzta3m2vlztu0ztfjndi3mzviowe

古河出張ヨガ

自分自身と繋がるヨガをお伝えします

開催日
smtp06