49978_n2zhndg4m2rjnwzizjiwmmqwngjlywfhymjmy2q4owm
96703_mtnmn2yxndu2yzgwztq5n2i1ymm2zdrhnwi3ytzkzda
101938_ntywoguyyza3odlmnwi4nmnlmdjkowrjzdkxzdnintk
85265_nzflngriy2m1nmnhztezodrkztlmn2viztjlm2uwowy
75475_zmq1nzgyztqyyzjinjzingqxywm4ytc1ztc4nwe4mju
99172_owy2zwy4nzq4odixztjmngzkmgu4ogvkyjkymdc2yzc
100446_ytm4zddhzty0zgu2nmq1oda3mduzzjgwm2m4mdbhndu

当事者会・講座

49978_n2zhndg4m2rjnwzizjiwmmqwngjlywfhymjmy2q4owm

ゆもりな茶話会 (毎月 第2月曜日)

安心して話せる場が欲しい・心の居場所が欲しい・回復へのヒントが欲しい

開催日
6/10(月) 13:30~
96703_mtnmn2yxndu2yzgwztq5n2i1ymm2zdrhnwi3ytzkzda

ゆもりな当事者研究会

仲間と一緒に回復について考える

開催日
101938_ntywoguyyza3odlmnwi4nmnlmdjkowrjzdkxzdnintk

【対象者別】複雑性PTSDオンライン当事者会

同じ背景を持つ人たちと話したい方

開催日
6/21(金) 19:00~
7/19(金) 19:00~
8/23(金) 19:00~
9/20(金) 19:00~
10/ 7(月) 19:00~
12/ 7(土) 19:00~
85265_nzflngriy2m1nmnhztezodrkztlmn2viztjlm2uwowy

複雑性PTSD相談会

複雑性PTSDに関する情報を知りたい方・個人的な相談をしたい方

開催日
5/31(金) 13:00~
75475_zmq1nzgyztqyyzjinjzingqxywm4ytc1ztc4nwe4mju

グリーフケア カウンセリング

心のお痛み、かなしみ、つらさ、悩みなどへのグリーフケアカウンセリング

開催日
99172_owy2zwy4nzq4odixztjmngzkmgu4ogvkyjkymdc2yzc

ピア・カウンセリング

担当:ゆもりな認定ピアカウンセラー

開催日
5/31(金) 13:00~
5/31(金) 14:00~
100446_ytm4zddhzty0zgu2nmq1oda3mduzzjgwm2m4mdbhndu

「夜の読書会」

一緒に複雑性PTSDの本を読みませんか?

開催日
6/ 8(土) 19:00~
smtp08