86126_odm4zmq4y2nmn2q0zdhlnjuwyjc0nzqxmguxmtlmnza
103469_yja4njy5zdmxnmjlymy2nwfmywnhzgnimwuyy2njogy
18_owu1ztexzgjlmtzmo
かけはし講座
87375_mtninjkxmzm3odg5ogyznzcwodazngizyme1zmvlmzm
87376_ymnlndlhotu0m2m5zdi0otyzodizmdrlnzq5mjrmzjc
94695_ndrhntzknmfhzdg2yjezzgiwyjjlyzu5zwmzndq0ngi
マヤ暦とモンテッソーリメソッド講座
99509_mguwnmq0mdi1mja4odrimmywyzfjndhmngywowvkzte

🌷公式マヤ暦講座🌷

86126_odm4zmq4y2nmn2q0zdhlnjuwyjc0nzqxmguxmtlmnza

マヤ暦【新規】マヤ暦初級講座(全4回) 

全ての始まりはここからです
マヤ暦の基礎を知ることで全てを解決

開催日
7/ 3(水) 09:30~
7/ 3(水) 10:00~
7/ 8(月) 09:30~
7/20(土) 09:30~
8/ 2(金) 09:30~
103469_yja4njy5zdmxnmjlymy2nwfmywnhzgnimwuyy2njogy

マヤ暦【再受講】マヤ暦初級講座(全4回) 

全ての始まりはここからです
マヤ暦の基礎を知ることで全てを解決

開催日
7/ 4(木) 09:30~
7/18(木) 09:30~
7/25(木) 09:30~
8/ 3(土) 09:30~
18_owu1ztexzgjlmtzmo

かけはし講座

初級講座を終えた方向け

開催日
6/27(木) 10:00~
87375_mtninjkxmzm3odg5ogyznzcwodazngizyme1zmvlmzm

マヤ暦ミラクル子育て講座

自分と向き合いたい方
子供のことを知りたい
親との関係の
違いを知りたい方

開催日
6/23(日) 10:00~
7/ 5(金) 13:00~
87376_ymnlndlhotu0m2m5zdi0otyzodizmdrlnzq5mjrmzjc

Face up to ①②講座

自分との向き合い方を知りたい方
日記の付け方、方法を知りたい方
問題解決の方法を知りたい方
効果的に日常に生かしたい方

開催日
6/18(火) 10:15~
6/21(金) 10:00~
6/26(水) 10:00~
94695_ndrhntzknmfhzdg2yjezzgiwyjjlyzu5zwmzndq0ngi

マヤ暦とモンテッソーリメソッド講座

生き方の「意識」を変えたい方
笑って子育てをしたい方
モンテッソーリメソッドを知りたい方

開催日
99509_mguwnmq0mdi1mja4odrimmywyzfjndhmngywowvkzte

シンクロニシティ研究会の考えと「3つの柱」講座

自分の軸で歩いていきたい方

開催日
smtp08