46045_grouplesson_list_image

講座・説明会

1437_mwfjzjbinzy2zwm0y

ペンジュラム基礎講座

ペンジュラムを使ってみたい人・ペンジュラムと仲良くなりたい人

開催日
6/13(火) 20:30~
6/26(月) 10:30~
18_otbmymq4ytezy2u4o

ペンジュラム応用講座

ペンジュラムを使っていて、もっと活用したい方

開催日
6/ 3(土) 13:00~
93062_mwqyywi0zmexmtc4ztzimwzlzjy0mgrjzjhlmmmyotu

ホーリーズ ルクスティエ 体験会

ホーリーの感謝の光を体験したい方

開催日
6/ 6(火) 20:30~
6/ 7(水) 20:30~
6/14(水) 20:30~
6/15(木) 20:30~
smtp08