96897_otjkotnlnwjindyyotczowq4zwqzodvhyzk4owy1njk
\キャンペーン開催/
⭐︎⭐︎⭐︎【認定講師主催】
《オンライン》
子ども才能発見手帳®︎
使いこなしセミナー
12158_m2u4nwu1ytu4ymi5m
《体験》伝記クラブ(広島八丁堀クラス) 【対象】小学1〜6年生(年長も可)
12158_m2u4nwu1ytu4ymi5m
《体験》伝記クラブJr(広島八丁堀クラス)【対象】年長~小学校低学年
1437_odnhmtqwyti2otnlz
《体験》伝記クラブ
(東広島クラス)
【対象】小学1〜6年生(年長も可)
12158_zdvjowzmmtvmmzk1z
《体験》オンライン伝記クラブ
【対象】小学1〜6年(年長も可)
91482_y2u1ownhmji5mge2ymjiyjuwymrhmgu3yzy3yzhingy
《本部開催》
子ども才能発見手帳®︎
もくもく書こうの会
72999_ywzjoduxzjuzody1mgm2ngu0mdgwotvjm2fhzgi5nwi
進路選択ナイト!〜進路選択を決めかねている人へ〜

グループレッスン

96897_otjkotnlnwjindyyotczowq4zwqzodvhyzk4owy1njk

\キャンペーン開催/ ⭐︎⭐︎⭐︎【認定講師主催】 《オンライン》 子ども才能発見手帳®︎ 使いこなしセミナー

我が子の才能・魅力・個性を発見したい方へ、その子らしさを認めてあげて伸ばしてあげたい方、イライラポイントを才能に変えてあげたい方

開催日
12158_m2u4nwu1ytu4ymi5m

《体験》伝記クラブ(広島八丁堀クラス) 【対象】小学1〜6年生(年長も可)

自信がない、積極的に発言しない。自分を表現しない⇔とにかく伝記が好き、知的好奇心旺盛な子向け。

開催日
12158_m2u4nwu1ytu4ymi5m

《体験》伝記クラブJr(広島八丁堀クラス)【対象】年長~小学校低学年

自信がない、積極的に発言しない。自分を表現しない⇔とにかく伝記が好き、知的好奇心旺盛な子向け。

開催日
12/16(土) 15:30~
1437_odnhmtqwyti2otnlz

《体験》伝記クラブ (東広島クラス) 【対象】小学1〜6年生(年長も可)

自信がない、積極的に発言しない。自分を表現しない⇔とにかく伝記が好き、知的好奇心旺盛な子向け。

開催日
12/23(土) 10:30~
12158_zdvjowzmmtvmmzk1z

《体験》オンライン伝記クラブ 【対象】小学1〜6年(年長も可)

自信がない、積極的に発言しない。自分を表現しない⇔とにかく伝記が好き、知的好奇心旺盛な子向け。

開催日
12/13(水) 17:00~
12/14(木) 17:00~
12/15(金) 17:30~
12/20(水) 18:00~
12/23(土) 18:30~
91482_y2u1ownhmji5mge2ymjiyjuwymrhmgu3yzy3yzhingy

《本部開催》 子ども才能発見手帳®︎ もくもく書こうの会

子ども才能発見手帳®︎をお持ちの全てのホルダーさん向け

開催日
12/13(水) 21:00~
12/20(水) 09:00~
2024/1/10(水) 05:30~
2024/1/19(金) 09:00~
2024/2/10(土) 05:30~
2024/2/19(月) 09:00~
2024/3/ 8(金) 05:30~
2024/3/19(火) 09:00~
72999_ywzjoduxzjuzody1mgm2ngu0mdgwotvjm2fhzgi5nwi

進路選択ナイト!〜進路選択を決めかねている人へ〜

これから進路を選ぶ小学5・6年生、中高生の方、保護者の方

開催日
smtp08