939844_mdk5ywzmyjdlognintrhmju0otbimmqzztrjyzq2ytg
942297_ngy5owe3ngywnjuzmtvmyjg4mme3zmrmyta4ytu5nzi
18_n2eyzdnmymuyogq5y
938933_mzqxnmflztdjnwiymwqyzdjjztmxnmrlnwjlnzk0yjq

イベントセミナー

939844_mdk5ywzmyjdlognintrhmju0otbimmqzztrjyzq2ytg

高知県 ~TEAM JAPAN能登震災のお話し会~ 能登震災を教訓に自分たちができること

全国の皆さん!

開催日
2024/7/ 3(水) 18:30~
場所
高知県
942297_ngy5owe3ngywnjuzmtvmyjg4mme3zmrmyta4ytu5nzi

【山口県】〜TEAMJAPAN能登震災のお話し会〜

全国のみなさん

開催日
2024/7/ 8(月) 10:30~ 〆切まであと21日
場所
山口県
18_n2eyzdnmymuyogq5y

【岐阜県】TEAMJAPAN能登震災のお話し会

全国のみなさん

開催日
2024/9/ 7(土) 10:00~ 〆切まであと82日
場所
岐阜県
938933_mzqxnmflztdjnwiymwqyzdjjztmxnmrlnwjlnzk0yjq

【岐阜県】TEAMJAPAN能登震災のお話し会

全国のみなさん

開催日
2024/9/ 7(土) 15:00~ 〆切まであと82日
場所
岐阜県
smtp06