18_mjflowqxmtflzjdko
【悩みのタイプ無料診断】3つの悩み方診断、あなたはどのタイプ?
18_n2vlzji0ogi3ytu0n
【価値観の無料診断】あなたの価値観は、どのタイプ
18_y2i2ytnimwzhmgziy
【恋愛感情無料診断】4つの恋愛感情診断、あなたはどのタイプ?
237287_nmjjy2nmmdi4ytviyzvhyjy2owe2mzywmdlmythmyte
21463_odkzmtu2zmnhntgxz
21463_ntnimze5nti5mjewo
資格取得:三級プリマリタルカウンセラー資格養成講座
(無料版)
21463_otdjyzlkmgu4nte0n
一人で学ぶ結婚準備ミニ講座:「知識編」(無料版)
3回限定修復カウンセリングのご案内
21463_mmrlntixyjmxmdnly
資格取得:三級心理マリッジカウンセラー資格養成講座
(無料版)
21463_ngqzmgm3ntyznjm0m

メルマガ/コンテンツ

21463_zgyzztk0njuxnmyyn

JMCA1:生活に役立つ資格情報紙

タイプ
メールマガジン
読者数
非公開
発刊開始
2021/9/10

~手に職をつける安定した副業をする~

18_mjflowqxmtflzjdko

【悩みのタイプ無料診断】3つの悩み方診断、あなたはどのタイプ?

タイプ
ファストアンサー
回答数
10 名

~ご自分の悩み方を知り無駄な悩みを減らそう~

18_n2vlzji0ogi3ytu0n

【価値観の無料診断】あなたの価値観は、どのタイプ

タイプ
ファストアンサー
回答数
1 名

~自分が大切にしている思いを確認する~

18_y2i2ytnimwzhmgziy

【恋愛感情無料診断】4つの恋愛感情診断、あなたはどのタイプ?

タイプ
ファストアンサー
回答数
16 名

~自分の思いを素直に出して楽しんで下さい~

21463_ngqzmgm3ntyznjm0m

JMCA:(一社)日本結婚カウンセリング協会

タイプ
メールマガジン
読者数
非公開
発刊開始
2020/2/16

21463_otdjyzlkmgu4nte0n

一人で学ぶ結婚準備ミニ講座:「知識編」(無料版)

タイプ
ステップメール
読者数
非公開
発刊開始
2022/5/30

 ~事前に知識を学び賢く結婚生活に生かす~

21463_mmrlntixyjmxmdnly

資格取得:三級心理マリッジカウンセラー資格養成講座 (無料版)

タイプ
ステップメール
価格
2,000円
読者数
非公開
発刊開始
2022/4/16

~カウンセラーに必要な3つの基礎を学ぶ~

21463_ntnimze5nti5mjewo

資格取得:三級プリマリタルカウンセラー資格養成講座 (無料版)

タイプ
ステップメール
価格
2,000円
読者数
非公開
発刊開始
2022/12/21

~カウンセラーの基礎講座:知って得する3つの教材~

3回限定修復カウンセリングのご案内

タイプ
ステップメール
読者数
1 名
発刊開始
2022/5/24

~ストレス軽減する修復カウンセリングのご案内~

21463_odkzmtu2zmnhntgxz

資格取得:二級プリマリタルカウンセラー資格養成講座

タイプ
ステップメール
価格
39,000円
読者数
非公開
発刊開始
2022/12/23

~カウンセラー入門コース~

237287_nmjjy2nmmdi4ytviyzvhyjy2owe2mzywmdlmythmyte

プリマリタルカウンセラー養成講座メルマガ

タイプ
メールマガジン
読者数
非公開
発刊開始
2023/4/14

プリマリタルカウンセラーのための情報を配信しております

smtp06