10634_yjvhn2zmowi2ztyxz
10634_mjk1nzy0zgmxmgiym
29684_ndc3owqzmwm0zda3odqwmti1zdg5yta3ogu5yjgzyzk
10634_nze0mjm1ntbmn2rjz
10634_njewy2mzmzlknzlkz
10634_zmm0zwrjnwuxzwm5z
10634_yza2mdlhyjm0mtkxn
10634_ngu3njy5mza0odu4y
10634_njfmmdu4mtzjntdjn

体験&認定講座

28977_ywqznwjimgzkndy4z
28977_3z6a4193a

誰でもわかるペットコミュニケーション体験講座

ペットの気持ちを知りたい方、ペットの問題で悩んでいる方

開催日
2023/12/ 3(日) 20:00~ 本日〆切
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こまざき のりこ
27301_owe3mzqxmgy4mtm4nti0m2m4ytk0nznlmmjhndg3zta
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい方、問題行動でお困りの方

開催日
2023/12/ 4(月) 13:30~ 12/11 明日〆切
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
24629_yzblndyznzhiztg5zdkyy2qwzjbkowe3ngrmymu1n2q
44750_backgrounderaser_20220816_103130768~2

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい、お話したいと思う方、問題行動でお困りの方★只今お申し込みの方に『大好きなこの子のきもちがわかる本』プレゼント中!★

開催日
2023/12/ 9(土) 10:00~ 12/16 〆切まであと3日
場所
オンラインにて開催(全国どこからでも参加できます)
講師
ペットコミュニケーター  やまがゆり
27301_owe3mzqxmgy4mtm4nti0m2m4ytk0nznlmmjhndg3zta
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい方、問題行動でお困りの方

開催日
2023/12/10(日) 09:00~ 12/17 〆切まであと6日
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
24629_yzblndyznzhiztg5zdkyy2qwzjbkowe3ngrmymu1n2q
44750_backgrounderaser_20220816_103130768~2

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい、お話したいと思う方、問題行動でお困りの方★只今お申し込みの方に『大好きなこの子のきもちがわかる本』プレゼント中!★

開催日
2023/12/10(日) 10:00~ 12/17 〆切まであと4日
場所
オンラインにて開催(全国どこからでも参加できます)
講師
ペットコミュニケーター  やまがゆり
22929_mtqzotu1ywiymjc4mza5mjg2yty2m2eyota5zwnizmi
44750_backgrounderaser_20220816_103130768~2

誰でもわかる ペットコミュニケーション体験講座

ペットとお話をしてみたい、出来たらいいなぁと思っている方。ペットの問題で悩んでいる方。

開催日
2023/12/11(月) 20:00~ 〆切まであと9日
場所
オンラインにて開催(全国どこからでも参加できます)
講師
ペットコミュニケーター  やまがゆり
27241_ndc1mjq0otflmzc3oti3mju5owm2zjzlztzhywyynzg
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

ペットコミュニケーション体験講座

ペットとお話をしてみたい、出来たらいいなぁと思っている方。ペットの問題で悩んでいる方。

開催日
2023/12/16(土) 10:30~
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
22929_mtqzotu1ywiymjc4mza5mjg2yty2m2eyota5zwnizmi
44750_backgrounderaser_20220816_103130768~2

誰でもわかる ペットコミュニケーション体験講座

ペットとお話をしてみたい、出来たらいいなぁと思っている方。ペットの問題で悩んでいる方。

開催日
2023/12/16(土) 13:30~ 〆切まであと14日
場所
オンラインにて開催(全国どこからでも参加できます)
講師
ペットコミュニケーター  やまがゆり
27241_ndc1mjq0otflmzc3oti3mju5owm2zjzlztzhywyynzg
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

ペットコミュニケーション体験講座

ペットとお話をしてみたい、出来たらいいなぁと思っている方。ペットの問題で悩んでいる方。

開催日
2023/12/17(日) 10:30~ 〆切まであと16日
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
27301_owe3mzqxmgy4mtm4nti0m2m4ytk0nznlmmjhndg3zta
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい方、問題行動でお困りの方

開催日
2023/12/20(水) 13:30~ 12/27 〆切まであと15日
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
27301_owe3mzqxmgy4mtm4nti0m2m4ytk0nznlmmjhndg3zta
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい方、問題行動でお困りの方

開催日
2024/1/ 7(日) 13:30~ 2024/1/14 〆切まであと34日
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
27301_owe3mzqxmgy4mtm4nti0m2m4ytk0nznlmmjhndg3zta
47700_ngq0oge1ogjhzdbmngfiowzinjq0yzy5mtcwnjfjmtq

2日間でできる! ペットコミュニケーション実践プログラム

ペットの気持ちを知りたい方、問題行動でお困りの方

開催日
2024/1/20(土) 13:30~ 2024/1/27 〆切まであと48日
場所
Zoom
講師
ペットコミュニケーター  こんどうくにこ
smtp08