9378_grouplesson_list_image

ヨガ予約・展示会予約

72054_mdzhndrknjdhmjdizty5zdrhndkwnmvjnjk3mdg3m2u

Yoga 80 min

身体的・心理的・芸術的にヨガを楽しみたい方へ

開催日
10/ 5(木) 13:00~
10/ 7(土) 13:30~
10/ 9(月) 10:30~
10/11(水) 13:00~
10/13(金) 13:30~
10/16(月) 13:00~
10/21(土) 10:30~
10/22(日) 14:00~
10/24(火) 10:30~
10/26(木) 13:00~
10/29(日) 13:00~
10/30(月) 13:00~
45898_ogq4zdzkndu0otyxndblogy1n2y3ztc5njixythmyze

Yoga 60 min

少し短い時間でヨガをされた方へ

開催日
10/ 7(土) 10:30~
10/ 8(日) 14:00~
10/10(火) 13:00~
10/15(日) 13:00~
10/20(金) 13:00~
10/21(土) 14:00~
10/22(日) 10:30~
10/23(月) 10:30~
10/25(水) 13:00~
10/27(金) 11:00~
10/31(火) 13:00~
62949_mmmynda3zwu4mwzkngnhnjvjzjkwmdu1yjg3m2nlzgq

Yoga on-line

自宅でヨガが受けられます。

開催日
8701_ymuxymnmywm4ownky

shure yoga

初めての方や身体が硬い方も安心してご参加ください

開催日
10/14(土) 10:00~
10/14(土) 19:00~
10/28(土) 10:00~
10/28(土) 14:30~
10/28(土) 19:00~
11/11(土) 10:00~
11/11(土) 19:00~
11/25(土) 10:00~
11/25(土) 14:30~
11/25(土) 19:00~
50282_nzvkmjqxzdg3odkyzta3m2vlztu0ztfjndi3mzviowe

古河出張ヨガ

自分自身と繋がるヨガをお伝えします

開催日
smtp06