99414_yta5yjjknmfjzgjkndzmnge1odkwmduxotdkmgm5ndu
宇宙に愛される自分の愛し方継続レッスン
99411_ytlmmdy3zwu5mwu4mjexotlhzmrlzgy5zjmyzmnjzjq
がまんを手放し自分の愛し始める1ヶ月集中レッスン
99679_ode5nmm0mtiwm2u4otu0nzgwnjexndhlymyxmjy2nji
新月メッセージ会体験&1ヶ月の毎日ヒーリング
18_ywe5y2y2mznjotrkn
一斉ヒーリング
「ひだまりヒーリング」
18_odriztrimjg0yme3y
サイキックプロテクション
プレミアム
講習会
18_n2nkzdjkn2jlnde0y
満月の有料一斉ヒーリング
「光と闇の統合」
5559_nziyyty2nzliyje1n
ハピネスプロテクション講習会
46087_nwqxztq1ztbiodezzdu0mjy0mza4zwm5ytmynjhjogy
プラチナプロテクション
シールド講習会
18_n2nkzdjkn2jlnde0y
オリジナルヒーリング講座

グループレッスン

99414_yta5yjjknmfjzgjkndzmnge1odkwmduxotdkmgm5ndu

宇宙に愛される自分の愛し方継続レッスン

やさしい世界を創り広げたい方

開催日
4/30(火) 23:55~
99411_ytlmmdy3zwu5mwu4mjexotlhzmrlzgy5zjmyzmnjzjq

がまんを手放し自分の愛し始める1ヶ月集中レッスン

開催日
99679_ode5nmm0mtiwm2u4otu0nzgwnjexndhlymyxmjy2nji

新月メッセージ会体験&1ヶ月の毎日ヒーリング

開催日
5/ 8(水) 21:00~
6/ 6(木) 21:00~
18_ywe5y2y2mznjotrkn

一斉ヒーリング 「ひだまりヒーリング」

不安を感じている方 安心したい方

開催日
5/ 8(水) 23:00~
18_odriztrimjg0yme3y

サイキックプロテクション プレミアム 講習会

境界線を引いて自分らしく

開催日
18_n2nkzdjkn2jlnde0y

満月の有料一斉ヒーリング 「光と闇の統合」

開催日
4/25(木) 23:00~
5559_nziyyty2nzliyje1n

ハピネスプロテクション講習会

周りの影響を受けやすく自分の中心を感じたい方

開催日
46087_nwqxztq1ztbiodezzdu0mjy0mza4zwm5ytmynjhjogy

プラチナプロテクション シールド講習会

心身ともに周囲からの 影響を断ち切りたい方へ

開催日
18_n2nkzdjkn2jlnde0y

オリジナルヒーリング講座

もっと自由にやりたいことをやり続けるために

開催日
smtp08