83420_nzm4ytjkntg4njq1owzlzwnhytu5nzdhogy4ngjhmmy
誕生花セラピーⓇ入門アドバイザー認定講座
18_nwjkowywywnkmdzin
エンジェルチャネラーⓇ養成講座
83525_mjnizmq2ntc2nmzhytqymta5otjlngvhytzizji2mti
アークエンジェルヒーラー®養成講座
83522_m2zjnwrky2jkywewyzaxmweymmfkotzmyjhmytg2n2m
エンジェルマインドⓇヒプノセラピスト養成講座
83498_mzzhnmu1mzbkmdmzmgq4yzq0odazymm5yza0ytmyntc
天体色数Ⓡ誕生色数鑑定士養成講座
83500_ymyxytbly2zjowq2ymjkotk3otbkzdrlytbly2m4yjk
天体色数Ⓡ選択色数鑑定士 養成講座
18_yjcxzdy5mzqwzdnky
lover's number(愛の数霊)
92938_oge3odrlndhizje5zjdhmwy3mzqyntrlnja2m2e2nzc
ルノルマンカード講座(カード持参)
92938_oge3odrlndhizje5zjdhmwy3mzqyntrlnja2m2e2nzc
ルノルマンカード「応用編」講座(カード持参)
18_mjhjotc3mdkznwiyo
ライトランゲージ伝授

グループレッスン

83420_nzm4ytjkntg4njq1owzlzwnhytu5nzdhogy4ngjhmmy

誕生花セラピーⓇ入門アドバイザー認定講座

お仕事の幅を広げたい方、ご自身周りの取説を知りたい方、コミュニケーションに役立ちます

開催日
18_nwjkowywywnkmdzin

エンジェルチャネラーⓇ養成講座

天使の波動を感じたい方、自分らしく生きたい人、きらきらと輝きたい人

開催日
83525_mjnizmq2ntc2nmzhytqymta5otjlngvhytzizji2mti

アークエンジェルヒーラー®養成講座

チャネリングが好きな方・天使が大好きな方・天使の愛を伝えたい方・地球を愛と平和の星にしたい方・アセンションしたい方

開催日
83522_m2zjnwrky2jkywewyzaxmweymmfkotzmyjhmytg2n2m

エンジェルマインドⓇヒプノセラピスト養成講座

自分の前世・今世の目的が知りたい、インナーチャイルドを癒したい、スキルアップしたいとお考えの方

開催日
83498_mzzhnmu1mzbkmdmzmgq4yzq0odazymm5yza0ytmyntc

天体色数Ⓡ誕生色数鑑定士養成講座

お仕事の幅を広げたい方、ご自身周りの取説を知りたい方、コミュニケーションに役立ちます

開催日
83500_ymyxytbly2zjowq2ymjkotk3otbkzdrlytbly2m4yjk

天体色数Ⓡ選択色数鑑定士 養成講座

お仕事の幅を広げたい方、日々の天体の動きを読めるようになります

開催日
18_yjcxzdy5mzqwzdnky

lover's number(愛の数霊)

数字からのメッセージ(数霊)を知りたい方・数字から伝わる天使からの愛メッセージを受け取りたい方

開催日
92938_oge3odrlndhizje5zjdhmwy3mzqyntrlnja2m2e2nzc

ルノルマンカード講座(カード持参)

お仕事の幅を広げたい方、カードリーディングを楽しみたい方、コミュニケーションに役立ちます

開催日
92938_oge3odrlndhizje5zjdhmwy3mzqyntrlnja2m2e2nzc

ルノルマンカード「応用編」講座(カード持参)

36枚を使ったグランダブローの展開方法、読み解き方を知りたい方向け

開催日
18_mjhjotc3mdkznwiyo

ライトランゲージ伝授

宇宙に興味があり、ライトランゲージを話してみたい方

開催日
PR
PR
smtp08