18_ogy0ymniyjq4zgrin
個別相談(単発)
73417_mmzjzdjjndlhmdi1owrhowmynjgyodvmymyynwm0ymy
18_ogy0ymniyjq4zgrin
切迫早産カタリバ
95069_mjblywfiztvkowqwzmyyztg5odc2ntdkzjnlmzbkytm
切迫早産ケア講座(支援者さん向け)単発講座

グループレッスン

18_ogy0ymniyjq4zgrin

個別相談(単発)

切迫早産で入院中や自宅安静のママ NICU/GCUにお子様が入院中/産後の切迫早産卒業ママ

開催日
73417_mmzjzdjjndlhmdi1owrhowmynjgyodvmymyynwm0ymy

継続ケア

切迫早産で入院中や自宅安静のママ NICU/GCUにお子様が入院中/産後の切迫早産卒業ママ

開催日
18_ogy0ymniyjq4zgrin

切迫早産カタリバ

切迫早産で入院中や自宅安静のママ NICU/GCUにお子様が入院中/産後の切迫早産卒業ママ

開催日
5/15(水) 12:00~
6/12(水) 12:00~
7/17(水) 12:00~
8/ 7(水) 12:00~
9/11(水) 12:00~
10/16(水) 12:00~
11/13(水) 12:00~
12/11(水) 12:00~
2025/1/15(水) 12:00~
2025/2/12(水) 12:00~
2025/3/12(水) 12:00~
95069_mjblywfiztvkowqwzmyyztg5odc2ntdkzjnlmzbkytm

切迫早産ケア講座(支援者さん向け)単発講座

切迫早産ケアに関心のある支援者さん

開催日
PR
smtp08