1437_owzjzjjinjlkodi5n
月額 水曜午前のヨガ 75分×4日間 
18_yzlkotk0yzc0zgjmm
月額 朝ヨガ15分

グループレッスン

1437_owzjzjjinjlkodi5n

月額 水曜午前のヨガ 75分×4日間 

運動不足・ストレス解消したい方、体をほぐしてリラックスしたい、ぐっすり眠りたい方

開催日
18_yzlkotk0yzc0zgjmm

月額 朝ヨガ15分

1日をスッキリ始めたい方・運動不足解消・ストレス解消したい方、体力をつけたい、ぐっすり眠りたい方・姿勢が良くなる

開催日
smtp08