59935_zja0nwrimjqzzmzhzdm4njc1nmzhm2nkyju2zjixngq
18_zta4mjljmjiwmgiyn
Zoom可!
やわらかマヤ暦かけはし講座
70851_mzriyjyxotu0oti2mtblmmm1mgi2ngnkmdm4yze2ytu
73294_mtblodk1nmfjzdhmnjq4nzuwytgyogflogrmztq3yzk
72581_ztvhy2ezmtlly2uymmrmmgm2yzvln2fmogfhogi3ztu
95493_yjzlnddlmmjhmgixnjrhy2q0ndfjy2jlotc2y2njnmy
81334_odk3ymu5yje3mdu3mmqyyjhhndlhmdliymfjy2qzzji
95972_nji2mwziowvioti2zjizmda4nzvhm2i0mtrjy2y0mdg

🏫マヤ暦講座、女神のレスキュー講座

59935_zja0nwrimjqzzmzhzdm4njc1nmzhm2nkyju2zjixngq

Zoom可! やわらかマヤ暦初心者講座

平日コースと日曜コースが出来ました。

開催日
9/30(土) 10:30~
10/21(土) 10:30~
10/23(月) 10:30~
11/ 5(日) 10:30~
11/19(日) 10:30~
11/21(火) 10:30~
12/ 3(日) 10:30~
12/10(日) 10:30~
12/18(月) 10:30~
12/25(月) 10:30~
2024/1/ 7(日) 10:30~
2024/1/14(日) 10:30~
2024/1/16(火) 10:30~
2024/1/28(日) 10:30~
18_zta4mjljmjiwmgiyn

Zoom可! やわらかマヤ暦かけはし講座

マヤ暦が面白くなってワクワクしてきた方へ是非!

開催日
10/10(火) 10:30~
2024/2/ 3(土) 10:30~
70851_mzriyjyxotu0oti2mtblmmm1mgi2ngnkmdm4yze2ytu

Zoom可! やわらかマヤ暦 アドバンス講座

マヤのアドバイザーになって活躍したい方!もっと知りたい方!

開催日
10/ 1(日) 10:30~
11/ 3(金) 10:30~
12/ 2(土) 10:30~
2024/1/ 6(土) 10:30~
2024/2/17(土) 10:30~
2024/3/ 2(土) 10:30~
2024/4/ 6(土) 10:30~
2024/5/ 4(土) 10:30~
2024/6/ 1(土) 10:30~
2024/7/ 6(土) 10:30~
73294_mtblodk1nmfjzdhmnjq4nzuwytgyogflogrmztq3yzk

Face up to (2)講座
分起点

マヤの暦をもっと知りたい。日々の生活の悩みが目からウロコ!

開催日
10/28(土) 10:30~
72581_ztvhy2ezmtlly2uymmrmmgm2yzvln2fmogfhogi3ztu

Face up to (1)講座
自分と向き合う

滑り込み参加の方も、テキスト間に合わなくても大丈夫!

開催日
95493_yjzlnddlmmjhmgixnjrhy2q0ndfjy2jlotc2y2njnmy

ダイアリーセミナー基本編(ミニセッション付き!)

マヤミラクルダイアリー初心者の方

開催日
10/ 8(日) 10:30~
81334_odk3ymu5yje3mdu3mmqyyjhhndlhmdliymfjy2qzzji

有宇理さんのCS60施術会

CS60を体験してみたい方

開催日
10/29(日) 10:00~
10/29(日) 11:15~
10/29(日) 13:00~
10/29(日) 14:15~
10/29(日) 15:30~
95972_nji2mwziowvioti2zjizmda4nzvhm2i0mtrjy2y0mdg

マヤ暦セッションIN福岡西区

🌈虹の祝福🌈マルシェ

開催日
10/30(月) 11:00~
10/30(月) 11:45~
10/30(月) 13:00~
10/30(月) 13:45~
10/30(月) 14:30~
smtp06