29149_zjiyyjnhoty2y2jjm
29149_zjiyyjnhoty2y2jjm
29149_mjmynzzlnjhiztfly
【限定特典】夏のシークエンス作り勉強会
29149_yza5otrlmmi4zdflm
【基礎講座受講生様限定】
誘導勉強会 
〜〈感覚に気づく力〉を養う〜

グループレッスン

29149_zjiyyjnhoty2y2jjm

【限定特典】春のシークエンス作り勉強会

Seasonal Flow Yoga【基礎講座】の学びを活かす

開催日
29149_zjiyyjnhoty2y2jjm

【限定特典】春のシークエンス作り勉強会

Seasonal Flow Yoga【基礎講座】の学びを活かす

開催日
29149_mjmynzzlnjhiztfly

【限定特典】夏のシークエンス作り勉強会

Seasonal Flow Yoga【基礎講座】の学びを活かす

開催日
29149_yza5otrlmmi4zdflm

【基礎講座受講生様限定】 誘導勉強会  〜〈感覚に気づく力〉を養う〜

自分らしい誘導ができないと感じている方

開催日