25904_ndnlm2y2mze5nzvmo
63807_nze1ntdkogu0zja1ytm3zdy3nzvlnmjhmtgwnwzhzgm
60731_n2nmmgi4y2rlodnlmju4zjfhmzkyzdu5zmu4zdvlyje
103390_mtrlowu4mzfjm2m5mdm3nmfiythhzwy0ywuxmdu5njq

グループレッスン

25904_ndnlm2y2mze5nzvmo

【無料】Smile Mineの 遠隔ヒーリング

身体や心を癒したい方(動物と飼い主さん、動物のいない方もどうぞ)

開催日
7/ 1(月) 22:00~
63807_nze1ntdkogu0zja1ytm3zdy3nzvlnmjhmtgwnwzhzgm

【Smile Mine】レイキのおはなし会

レイキヒーリングに興味がある方

開催日
6/26(水) 10:00~
6/26(水) 20:00~
60731_n2nmmgi4y2rlodnlmju4zjfhmzkyzdu5zmu4zdvlyje

アニマルコミュニケーション初めの一歩

アニマルコミュニケーションに興味がある方

開催日
103390_mtrlowu4mzfjm2m5mdm3nmfiythhzwy0ywuxmdu5njq

【Zoom】 ヒプノdeあそぼう

ヒプノセラピーに触れてみたい方

開催日
smtp06