91571_mtg5mjgzmzawothky2nlzwmymtnkymuxmwrlzjhlmwm
ヨガ対面グループレッスン
18_nza2mwjlzjizmgq2o
夜ヨガ&瞑想会

グループレッスン

91571_mtg5mjgzmzawothky2nlzwmymtnkymuxmwrlzjhlmwm

ヨガ対面グループレッスン

心と身体を整えて、エネルギーに満ちた毎日を送りたい方

開催日
18_nza2mwjlzjizmgq2o

夜ヨガ&瞑想会

身体をほぐして、瞑想の習慣を身に付けたい。

開催日
smtp06