38926_yjlkn2q0odnjyjy3zdfjnwninjm0yty4ywqxztuzmgy
【じぶん革命①】霊性(子宮)開花ヒーリング講習会
85141_ztgyzjewzgy2mtblyjvhnzaxodlkmmexzgvimwuxn2q
【じぶん革命②】龍覚醒〜超五感・超理解〜講習会
38927_mdlmmdlkngmwotdjywvknmqzzwq5nmu4ogm1ndi1yzk
【じぶん革命③】ハート開花(自分自神)ヒーリング講習会

「じぶん製作所」講習会

38926_yjlkn2q0odnjyjy3zdfjnwninjm0yty4ywqxztuzmgy

【じぶん革命①】霊性(子宮)開花ヒーリング講習会

カラダが冷えている方や、じぶんらしく生きたいと望む方にオススメ

開催日
85141_ztgyzjewzgy2mtblyjvhnzaxodlkmmexzgvimwuxn2q

【じぶん革命②】龍覚醒〜超五感・超理解〜講習会

無限の可能性に開いて、愛と喜びの世界を実現したいと、望む方にオススメ

開催日
38927_mdlmmdlkngmwotdjywvknmqzzwq5nmu4ogm1ndi1yzk

【じぶん革命③】ハート開花(自分自神)ヒーリング講習会

愛に調和して、愛に開いて生きたいと、望む方にオススメ

開催日
smtp06