21887_odnhodjknjiwztg1mtm1mjk1zdbhnzy3mdrjndrlyjy

グループプログラム

96678_ztg3zjrkmjzjzjdjmguxzgvimzk1otqzndc5zwrkn2y

アタマの次元変換ワーク 〈体験モニター〉

今までの思考パターン・意識、不安や怖れから解放され、新しい地球次元にチューニングしていきたい方

開催日
96977_ogiwntiymdg0nzjlmmu1odgxzmfmmzrlzmu1ognimtm

あなたの才を財に変える 『お金の意識変換ワーク』

お金の悩みから解放されたい、お金とうまく付き合いたい、お金の悩みを超えてもっと望む現実を創造したいすべての方

開催日
smtp08