76573_mjblnjnlyte3mgnhnjy0zdnlnzdknmmxmgqzymi4nzu
19744_njzjmja1y2fknmfjm
19744_njzjmja1y2fknmfjm
93824_zjq2zjc2mgjjnti4nwyxngmzzjhlnda1zjfmoguzmgy
94058_mtcyytu3mjmyntu1zwvizdrhn2qxn2i4njqxztzjyzc
新時代の生き方

グループレッスン

76573_mjblnjnlyte3mgnhnjy0zdnlnzdknmmxmgqzymi4nzu

守護龍&オーラリーディングお話会

自分の守護龍様からのメッセージが欲しい、自分のオーラを知りたい方へ。

開催日
19744_njzjmja1y2fknmfjm

守護龍お話し会~対面~

自分の守護龍様と仲良くなりたい、どんな守護龍様なのか詳しく知りたい方。

開催日
19744_njzjmja1y2fknmfjm

守護龍お話し会~オンライン~

自分の守護龍様と仲良くなりたい、どんな守護龍様なのか詳しく知りたい方。

開催日
93824_zjq2zjc2mgjjnti4nwyxngmzzjhlnda1zjfmoguzmgy

靈氣・レイキのお話会

レイキのことを知って、より自分らしく軽やかに生きたい方へ。

開催日
94058_mtcyytu3mjmyntu1zwvizdrhn2qxn2i4njqxztzjyzc

新時代の生き方

宇宙元旦を迎え、新時代に突入したこれからを軽やかに生きたい方。

開催日
smtp08