17011_ymnhmmq0mta0ndc5z
17011_ngiyzmu4mznjy2zjn
96580_mme1mthjzwe4zti4otiyztvkzwjly2uymzeyyjm2nju

グループレッスン

17011_ymnhmmq0mta0ndc5z

繁盛サロンの高額メニュー開発&売上アップ実践オンラインセミナー

高額メニュー開発をしたい、売上アップしたい

開催日
17011_ngiyzmu4mznjy2zjn

【東京】 岩下幸子の銀座カフェ・スイーツ会

・継続的に売上をあげたい方
・安定した経営をしたい方
・高額メニューの開発・販売をしたい方

開催日

60分サロン経営力アップ講座

サロンの経営力と売り上げをアップしたい方

開催日
96580_mme1mthjzwe4zti4otiyztvkzwjly2uymzeyyjm2nju

オンラインサロン経営塾

サロン経営を基礎から学びたい。今よりサロンの売上をアップしたい方

開催日
smtp06