98002_mjg5ogrlyjhhzty1zwi4mtm5odk4owvlyzbimzu0zmy
絵本×セカイスケッチコーヒー
大人の絵本リーディング
18_mda4mmjmowvkmjviy
ひめしゃら文庫「きく読書」
18_ogy0ymniyjq4zgrin
大人の絵本リーディング

グループレッスン

98002_mjg5ogrlyjhhzty1zwi4mtm5odk4owvlyzbimzu0zmy

絵本×セカイスケッチコーヒー 大人の絵本リーディング

絵本との出会い、人との出会いを楽しみたいかた

開催日
5/15(水) 11:00~
18_mda4mmjmowvkmjviy

ひめしゃら文庫「きく読書」

静かな夜のひとときを朗読と共に楽しみたい方

開催日
4/25(木) 19:00~
18_ogy0ymniyjq4zgrin

大人の絵本リーディング

絵本との出会い、人との出会いを楽しみたいかた

開催日
5/16(木) 10:30~
5/19(日) 10:30~
6/20(木) 10:30~
6/23(日) 10:30~
smtp08