890443_zgm1mtflndrmztzmzwvmmtu4n2u5ngfmote4nzuyytq
くらべて学ぶ絵本の選び方講座
赤ちゃん絵本
904314_odq5mji3y2rimdqymwmxoddmzjq5ywrkodi0mjblmdq
899310_mwvmnmyzzjzjn2uxndc2mzgzzmexmza1zjdizjc4oge
902838_ntqwmdgxnziwmdfhyzk1m2vlmdi5ymjkowzjnmqynjg

イベントセミナー

890443_zgm1mtflndrmztzmzwvmmtu4n2u5ngfmote4nzuyytq

くらべて学ぶ絵本の選び方講座 赤ちゃん絵本

絵本の魅力をもっと知りたい方、語りたい方

開催日
2024/3/ 2(土) 10:00~ 〆切まであと4日
場所
ZOOM
904314_odq5mji3y2rimdqymwmxoddmzjq5ywrkodi0mjblmdq

トコさんの絵本講座 大人がしみる絵本たちpart2

リアルに講座に参加したい方

開催日
2024/3/ 8(金) 13:00~ 〆切まであと12日
場所
埼玉県
899310_mwvmnmyzzjzjn2uxndc2mzgzzmexmza1zjdizjc4oge
  • 残り4名

スズメは いちばん身近な 野生動物? 13時~

大人をもっと楽しくしたい

開催日
2024/5/18(土) 13:00~ 〆切まであと81日
場所
埼玉県
902838_ntqwmdgxnziwmdfhyzk1m2vlmdi5ymjkowzjnmqynjg

スズメは いちばん身近な 野生動物? 16時~

大人をもっと楽しくしたい

開催日
2024/5/18(土) 16:00~ 〆切まであと81日
場所
埼玉県

過去の開催実績

893818_yzu0yjnizjazntgxm2e1mza0y2zjyjyyotjlotc0mwe

【ご招待】プレ・くらべて学ぶ絵本の選び方講座

絵本の魅力をもっと知りたい方、語りたい方

開催日
2024/1/28(日) 10:00~
場所
ZOOM
890632_ytm5yzeyyjc5ytu3zde5nzm5nzaxzmfingm0nwrkztq

えほん新年会

2024年、絵本を楽しみたい

開催日
2024/1/19(金) 10:00~
場所
ZOOM開催
830794_mmexyzfjzjrmotzlymy4n2zhy2jlzwqwyjlknzgwm2u

絵本のつくり方 ザ・製本

本のことをもっと知りたい方

開催日
2023/12/10(日) 10:00~
場所
ZOOM
865318_mmuxn2vhyzu0mze3m2ewnwy5nwuyymi5ngvhzdhiogq

絵本で話そう #29

絵本を入り口に楽しく話したい

開催日
2023/11/28(火) 20:00~
場所
ZOOM開催
830691_owziyza3ytfhmmeymdzhmjk0odaxy2nly2rkztaynwe

絵本のつくり方 編集から印刷まで

本のことをもっと知りたい方

開催日
2023/11/19(日) 10:00~
場所
ZOOM
862747_zdbkmzvizdawnzcxmzzmyzbmogyyoda4odezyjflzjy
  • 満員御礼

スキルや特技を生かした 小さな講座の作り方 オンラインワークショップ

自分のスキルを活かして、小さな講座を開きたい

開催日
2023/10/25(水) 20:00~
場所
Zoom
819869_zmiznwu3zjhjyznhogvjndgznjq4nzgyztjizde4zje

奥付って、なんだか知ってる?

本のことをもっと知りたい方

開催日
2023/10/22(日) 10:00~
場所
ZOOM
843444_zdexntdjywi3yme4mdu3mznjmdc5njqzn2i1nmm4otu

第1回のみ受講 子どもの力を引き出す絵本講座 

絵本の知識が足りてないのではないかと不安な方・絵本をもっと深く知りたい方

開催日
2023/10/ 5(木) 10:00~
場所
Zoom
813915_zjm2ndljngrintnmzwm0zmuzmzzmzdjmndcwntdhotg

自分を大切にすることを学ぶ ジェンダー&性教育の絵本

ジェンダーや性教育について、子どもに伝えるツールを探している方

開催日
2023/10/ 1(日) 10:00~
場所
ZOOM
848848_odk5ymuyogqwmzm1zdbmotq2owjlyzyynzqxngnmytg
  • 満員御礼

小さな講座の作り方 ワークショップ

自分のスキルを活かして、小さな講座を開きたい

開催日
2023/9/20(水) 18:00~
場所
埼玉県
849824_mzzhythknjbhmgrintqwymyxnzriogi5yzvmntzlnjk

絵本で話そう #28

絵本を入り口に楽しく話したい

開催日
2023/9/14(木) 10:00~
場所
ZOOM開催
813782_otdmyjyzowu4ngy0zwq1ndhmmta4zmi4y2jizji5ody

昆虫・動物・天気~自然科学の絵本をどう読む?

物語じゃない絵本も読みたい・読ませたい方

開催日
2023/9/ 3(日) 10:00~
場所
ZOOM
812990_zgyynznjndqxmdk4ytrkmze3ngmzyji1njdkmdlkztg

図鑑を選ぶための3つのポイント

自分で図鑑を選べるようになる

開催日
2023/7/23(日) 10:00~
場所
ZOOM
829369_ndm2ndqyztjkowq0mtu4ytkynja3odqzyzjkyje3mde

絵本で話そう #27

絵本を入り口に楽しく話したい

開催日
2023/7/14(金) 10:00~
場所
ZOOM開催
812943_yjrjzdk0ngu3oddhyjvizwq2oti1mmrhmmjmn2i4yji

4歳からの「ひらがな・漢字・言葉」の絵本

勉強になる前に、興味を持って欲しい方

開催日
2023/7/ 9(日) 10:00~
場所
ZOOM
829350_ngvhmtm5njnlyjewmmy2ndqzymezntuwy2i1ntuzody

絵本で話そう #26

絵本を入り口に楽しく話したい

開催日
2023/6/23(金) 10:00~
場所
ZOOM開催
812663_ytqyngezzdgxm2m4zti3ndhkywy3y2u0zdlmzjkwywi

入学前に知っておきたいこと

本についての小1の壁を突破したい方

開催日
2023/6/18(日) 10:00~
場所
ZOOM
817707_odg4ogywntixyjgzzmi3zjexnwvjzmqyn2iwntmyyju

絵本で話そう #25

絵本を入り口に楽しく話したい

開催日
2023/5/26(金) 10:00~
場所
ZOOM開催
812505_mtjmyzqxn2ewnzc3owjknwizytexodbmyjq1ode5mzg

5歳は絵本の黄金期!

5歳の子どもたちに様々な絵本と出会って欲しい方

開催日
2023/5/21(日) 10:00~
場所
ZOOM
807687_yjaymtbhodlkowrmndqyzdvlmjq5mda4zgrkymvmnwu

絵本で話そう #24

絵本を入り口に楽しく話したい

開催日
2023/4/21(金) 10:00~
場所
ZOOM開催
808092_m2q2n2fin2rmngqynmm0mtg2mwy2zdbimtyyngvmndk

本選びより大切な「絵本の読み方」  

読み聞かせがもっと楽しい時間になりたい、マンネリな読み方にヒントが欲しい

開催日
2023/4/ 9(日) 10:00~
場所
ご自宅ZOOM
9023_ote4ztrjytjmn2nmy
  • 残り1名

【追加開催】しかけ絵本の世界

しかけ絵本をもっと深く知りたい

開催日
2023/1/29(日) 10:00~
場所
ご自宅ZOOM
9023_yti5owe1mdrhotm4m

絵本で話そう #23

絵本を入り口に語り合う

開催日
2023/1/13(金) 10:00~
場所
ZOOM開催
9023_mze2zdaxngy5nwyxz

絵本で話そう #22

絵本を入り口に語り合う

開催日
2022/12/14(水) 10:00~
場所
ZOOM開催
9023_ndjln2e4yzy3mde5n

★3歳は絵本の迷いどき

ずっと読み聞かせしていけるように3歳を乗り越えたい

開催日
2022/12/ 4(日) 10:00~
場所
ご自宅ZOOM
9023_ymq2zme3m2ezywnko

★面白過ぎるしかけ絵本の世界

しかけ絵本をもっと深く知りたい

開催日
2022/11/20(日) 10:00~
場所
ご自宅ZOOM
9023_ngfmzwy3nty1ntljn

絵本で話そう #21

絵本を入り口に語り合う

開催日
2022/11/16(水) 10:00~
場所
ZOOM開催
9023_zwnkyzbhndu3mzkyz

絵本で話そう #20

絵本を入り口に語り合う

開催日
2022/10/18(火) 10:00~
場所
ZOOM開催
9023_otnlngizywrlmtizm

★読み聞かせワンパターン脱出法

読み聞かせがもっと楽しい時間になりたい

開催日
2022/10/16(日) 10:00~
場所
ご自宅ZOOM
9023_nwmxztiyzmq3nzzmn
  • 残り2名

絵本で話そう #19

絵本を入り口に語り合う

開催日
2022/9/14(水) 10:00~
場所
ZOOM開催
smtp08