874582_odayzdvhnduxzwq2mdfinmy4yza1zdbloty2mzblnzk
879764_mtllmtiyntyyownizdmxzmrlnzuwnzjiy2i0mdewndm
開運!魔法の祭典in 芦屋

イベントセミナー

874582_odayzdvhnduxzwq2mdfinmy4yza1zdbloty2mzblnzk

癒しスタジアムin大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/12/10(日) 10:30~ 〆切まであと11日
場所
大阪府
879764_mtllmtiyntyyownizdmxzmrlnzuwnzjiy2i0mdewndm

開運!魔法の祭典in 芦屋

◎2024年素晴らしいものにしたい◎2024年がどんな年になるか知りたい◎2024年開運したい

開催日
2024/1/13(土) 11:00~ 〆切まであと44日
場所
兵庫県

過去の開催実績

864259_yzg4y2q4zmfkywy1zwjmyzhlnwmxytdkytgwntm1nji

新たな時代へ〜秋の特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2023/10/21(土) 12:30~
場所
兵庫県
858452_mtq1mgixzmy3mtizn2y4ztu4mzqzm2i0zdu4ndm4oda

癒しスタジアムin大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/10/ 9(月) 10:30~
場所
大阪府
832081_ztu2y2u0mta0yjvjzjyymjm5mwizmwvinjmzzwu3zgq

開運!魔法の祭典in 六甲

◎2023年後半を素晴らしいものにしたい◎2023年後半がどんな年になるか知りたい◎2023年後半開運したい

開催日
2023/8/ 6(日) 11:00~
場所
兵庫県
836145_odayzdvhnduxzwq2mdfinmy4yza1zdbloty2mzblnzk

癒しスタジアムin大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/7/17(月) 10:30~
場所
大阪府
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2023/6/10(土) 13:00~ 6/11
場所
兵庫県
823993_zgm0yzaznzfhyje0yzy4zmrinzc2mddlztayngnimdi

ヒーリングマーケット大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/6/ 4(日) 11:00~
場所
大阪府
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2023/5/27(土) 13:00~ 5/28
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2023/5/13(土) 13:00~ 5/14
場所
兵庫県
819993_zgm0yzaznzfhyje0yzy4zmrinzc2mddlztayngnimdi

癒しスタジアムin大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/5/ 7(日) 10:30~
場所
大阪府
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2023/4/29(土) 13:00~ 4/30
場所
兵庫県
813338_zgm0yzaznzfhyje0yzy4zmrinzc2mddlztayngnimdi

ヒーリングマーケット大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/4/21(金) 12:00~ 4/23
場所
大阪府
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2023/3/26(日) 13:00~
場所
兵庫県
7387_yty2ywu2odywzjqwy

クリスタル瞑想会

★真の自分にふれたい★日常から離れてリラックスしたい★自分をリセットさせたい★集中力を高めたい

開催日
2023/3/25(土) 13:00~
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2023/3/19(日) 13:00~ 3/20
場所
兵庫県
7387_odyznzvizjuzyjexz

新たな時代へ〜春一番の特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2023/3/19(日) 12:30~
場所
兵庫県
7387_mjg5nmm0zjfmnjrjn

新たな時代へ〜残寒の特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2023/2/25(土) 12:30~
場所
兵庫県
7387_zmfkowixnzkyywiwm

癒しスタジアムin大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2023/2/19(日) 10:30~
場所
大阪府
7387_mme2yjazndexmzk4y

新たな時代へ〜新春の特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2023/1/22(日) 12:30~
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2022/12/17(土) 13:00~ 2022/12/18
場所
兵庫県
7387_mdriztk0mzrhngewz

癒しスタジアムin大阪〜魔女たちのミラクル★ヒーリング

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2022/12/11(日) 10:30~
場所
大阪府
7387_yjnhmgi0njy5odrln

六甲スピリチュアルフェア

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2022/12/10(土) 10:00~
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2022/11/12(土) 13:00~ 2022/11/13
場所
兵庫県
7387_y2rmzmfhodk0mdrjz

新たな時代へ〜初冬特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2022/11/12(土) 12:30~
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2022/10/22(土) 13:00~ 2022/10/23
場所
兵庫県
7387_ztninjllndcznmzlm

新たな時代へ〜秋の特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2022/10/22(土) 12:30~
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2022/10/15(土) 13:00~ 2022/10/16
場所
兵庫県
7387_zjdjmjjkndbhmjjhm

六甲スピリチュアルフェア

◎開運したい◎人生を加速させたい◎自分の天命を生きたい

開催日
2022/10/ 8(土) 11:00~ 2022/10/ 9
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2022/9/24(土) 13:00~ 2022/9/25
場所
兵庫県
7387_yzuxyjcznzdmndk2m

アデプトプログラム

☆自分本来の人生を開花させたい☆自分にしかない才能を開花させたい☆自分の使命をまっとうしたい☆濃厚な人生を歩みたい☆人生のサイクルを加速させたい

開催日
2022/9/17(土) 13:00~ 2022/9/18
場所
兵庫県
7387_ztninjllndcznmzlm

新たな時代へ〜秋口の特別瞑想&ご神託会

◎波動を上げたい◎これまでの人生をリセットさせたい◎心を安定させたい

開催日
2022/9/17(土) 12:30~
場所
兵庫県
smtp06