879418_m2q4ntk1nwy3nmywmgmwzwiwzmrln2jky2y5owqxzjk
【品川】【ブロック解放祭り】【2023年12月14日(木)11:00-16:00】
861425_ytq1ywqynjdhmda4zgi5zmeyyzywyzexmzhkm2vim2e
【横浜】かめちゃんのビジネス実践塾2期
1Dayセミナー【2023/12/18(月)】
846537_zgzkzdvhnwu3ztywotk2ytzlyjrkmjzimgy5odiwyji
【横浜】【シータヒーリング基礎DNAコース66期】【2023/12/29(金)〜12/31(日)】
864220_zdgxyjdmnjk3ztcyzjc0ndm5yjuwnzlindi5ywy1mmi
【鹿児島】【シータヒーリング基礎DNAコース67期】【2024/1/3(水)〜1/5(金)】
879445_ota4nza0y2e4n2m0ytfjyzq0mtnhyzazzwnknjmzywy
【大阪】【1/9(火)11:00-13:00 かめちゃんお話会(コーチングLIVE)】

イベントセミナー

879418_m2q4ntk1nwy3nmywmgmwzwiwzmrln2jky2y5owqxzjk
 • 満員御礼

【品川】【ブロック解放祭り】【2023年12月14日(木)11:00-16:00】

◎亀井弘喜からブロック解放を受けたい ◎ブロック解放に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/12/14(木) 11:00~ 〆切まであと10日
場所
東京都
861425_ytq1ywqynjdhmda4zgi5zmeyyzywyzexmzhkm2vim2e
 • 満員御礼

【横浜】かめちゃんのビジネス実践塾2期 1Dayセミナー【2023/12/18(月)】

◉自分の会社やお店のサービスを考えたい、改善したい ◉売上を上げたい ◉亀井弘喜のフィードバックを受けたい

開催日
2023/12/18(月) 10:00~ 〆切まであと14日
場所
神奈川県
846537_zgzkzdvhnwu3ztywotk2ytzlyjrkmjzimgy5odiwyji
 • 満員御礼

【横浜】【シータヒーリング基礎DNAコース66期】【2023/12/29(金)〜12/31(日)】

◎亀井弘喜からシータヒーリングを習いたい ◎シータヒーリングに興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/12/29(金) 13:00~ 〆切まであと25日
場所
神奈川県
864220_zdgxyjdmnjk3ztcyzjc0ndm5yjuwnzlindi5ywy1mmi

【鹿児島】【シータヒーリング基礎DNAコース67期】【2024/1/3(水)〜1/5(金)】

◎亀井弘喜からシータヒーリングを習いたい ◎シータヒーリングに興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2024/1/ 3(水) 13:00~ 〆切まであと30日
場所
鹿児島県
879445_ota4nza0y2e4n2m0ytfjyzq0mtnhyzazzwnknjmzywy
 • 残り14名

【大阪】【1/9(火)11:00-13:00 かめちゃんお話会(コーチングLIVE)】

◎かめちゃんと話したい ◎かめちゃんのコーチングを受けたい ◎かめちゃんファンの仲間に会いたい

開催日
2024/1/ 9(火) 11:00~ 〆切まであと36日
場所
大阪府
879446_m2u1yzjlzguyyzewodyyoddlzdyxzdkwngyzn2ezzwm
 • 満員御礼

【大阪】【ブロック解放祭り】【2024年1月9日(火)15:00-18:00】

◎亀井弘喜からブロック解放を受けたい ◎ブロック解放に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2024/1/ 9(火) 15:00~ 〆切まであと37日
場所
大阪府
879447_odu3ntllmde0nzlmmmmyytlimzlhywe5yjvlytrkmdc

【品川】【人間心理学センターピース1日集中講座】【1月21日(日)11:00-18:00】

◎安心感を感じたい ◎つながり感を感じたい ◎自分のことを好きになりたい ◎仕事・人間関係・パートナーシップなどの分野で自然体で望む状態を実現したい

開催日
2024/1/21(日) 11:00~ 〆切まであと48日
場所
東京都
880856_ntm4n2vkmzy3m2nknjy1odvjmdllodc0mde4ytmwmti

【東京】【お金のブロック解放祭り12期】1月22-23日(月-火)【お金にまつわる呪縛から解放される2日間】

◉お金に不自由しない人生を送りたい ◉お金を稼げるようになりたい ◉お金を貯められたり、自由に使えるようになりたい

開催日
2024/1/22(月) 13:00~ 〆切まであと49日
場所
東京都
879449_odu2ztdkzgq4nzm0yjhlytmwndk4nwy3otq5zjvimja

【博多】【人間心理学講座センターピース1日集中講座】【1月27日(土)11:00-18:00】

◎安心感を感じたい ◎つながり感を感じたい ◎自分のことを好きになりたい ◎仕事・人間関係・パートナーシップなどの分野で自然体で望む状態を実現したい

開催日
2024/1/27(土) 11:00~ 〆切まであと54日
場所
福岡県
875015_nty2zjdlmjdmngrjngnlnmvindc0mzc2nmi4n2ewnge

【大阪】【シータヒーリング応用DNAコース13期】【5/1(水)-5/3(金)】

◎亀井弘喜からシータヒーリング応用コースを習いたい ◎シータヒーリング応用に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2024/5/ 1(水) 13:00~ 〆切まであと149日
場所
大阪府
880403_n2zkymnjngnlmmnhzgfjodrkyzi5nge0nji5ntbhodi

【東京】【センターピース74期中級コース】【2024年5月8日スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2024/5/ 8(水) 11:00~ 〆切まであと156日
場所
東京都
869451_ywq3ywvhnwfhnwrlzwyxytblowviywqwnmzimmnjytu

【金沢】【センターピース72期中級コース】【2024年5月10日スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2024/5/10(金) 12:00~ 〆切まであと158日
場所
石川県
875058_mta5zde4mzyznddlztzimji3yzg5njg2yzbhmjeymdm

【大阪】【2024年5月11日(土)スタート】センターピース77期初級コース

◎不安を何とかしたい ◎人とのつながりや関わりが怖い ◎自分のことがあまり好きじゃない

開催日
2024/5/11(土) 11:00~ 〆切まであと159日
場所
大阪府
842546_otm1mda1nzezmjazotg2zjnmytbimzjhntm0yjvhytm

【札幌】【ライフコーチマスター講座47期初級コース(木曜)】【2024年5月16日(木)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2024/5/16(木) 12:00~ 〆切まであと164日
場所
北海道
875933_nme0m2m3yzjlnjazzti2zme3zdu1mdnin2jjndg2mtk

【東京】【ライフコーチマスター講座48期初級コース(土曜)】【2024年5月18日(土)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2024/5/18(土) 11:00~ 〆切まであと166日
場所
東京都
875929_ztq3mjhhzgixyja0ngrhmde4ztg0mtyzodyzngjintu

【東京】【2024年5月19日(日)スタート】センターピース78期初級コース

◎不安を何とかしたい ◎人とのつながりや関わりが怖い ◎自分のことがあまり好きじゃない

開催日
2024/5/19(日) 11:00~ 〆切まであと167日
場所
東京都
843249_ztnhndk4mza2zmu5mjyxogmyyzqzzmq2yzu3nju1ytg

【仙台】【ライフコーチマスター講座42期中級コース(月)】【2024年5月20日(月)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2024/5/20(月) 11:00~ 〆切まであと168日
場所
宮城県

過去の開催実績

562_ntqzm2q0ytm2mwu5m
 • 残り3名

【zoom】【センターピース71期中級コース】【2023年12月2日(土)スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/12/ 2(土) 09:00~
場所
Zoom
864207_ywq3ywvhnwfhnwrlzwyxytblowviywqwnmzimmnjytu

【鹿児島】【センターピース69期中級コース】【2023年11月30日スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/11/30(木) 11:00~
場所
鹿児島県
823284_mjcxmwy5nzm5mzfmzdyyzdnhyme2otywnzm5ztlky2y
 • 満員御礼

【横浜】【人間心理学講座センターピース1日集中講座】【11月26日(日)10:30-18:00】

◎安心感を感じたい ◎つながり感を感じたい ◎自分のことを好きになりたい ◎仕事・人間関係・パートナーシップなどの分野で自然体で望む状態を実現したい

開催日
2023/11/26(日) 10:30~
場所
神奈川県
820403_zwjkzdfhzwziztq4yzbkytnmytm1mgfinmiwymzizgm
 • 満員御礼

【名古屋】【ブロック解放祭り】【2023年11月22日(水)11:00-16:00】

◎亀井弘喜からブロック解放を受けたい ◎ブロック解放に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/11/22(水) 11:00~
場所
愛知県
820359_yme4n2ixotk2ntqzodlhmte3zjvmy2fizjlkzwrinjm
 • 満員御礼

【名古屋】【お金のブロック解放祭り11期】11月20-21日(月-火)【お金にまつわる呪縛から解放される2日間】

◉お金に不自由しない人生を送りたい ◉お金を稼げるようになりたい ◉お金を貯められたり、自由に使えるようになりたい

開催日
2023/11/20(月) 13:00~
場所
愛知県
562_njdjmdzlotc4mzjim
 • 残り2名

【横浜】【センターピース70期中級コース】【2023年11月15日(水)スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/11/15(水) 11:00~
場所
神奈川県
870970_yja2nzjhzwzmmgezzjy2nzrimjc3otq4mjk1ndq0ntk
 • 満員御礼

【赤坂】【11月11日(土)19:00-21:00 かめちゃん誕生日ライブ@赤坂ブルースター】

◎亀井弘喜に会いたい ◎亀井弘喜のライブ配信仲間に会いたい ◎亀ちゃんから生で話を聞きたい

開催日
2023/11/11(土) 19:00~
場所
東京都
844728_nzzlythizjazymi3mjfindayyzq3njmzy2qzmmu0nwm
 • 残り2名

【名古屋】【ライフコーチマスター講座41期中級コース】【2023年11月8日(水)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/11/ 8(水) 11:00~
場所
愛知県
817640_odaymwy4nmq2ntrjyzrkogu1ogqxzmvmy2mzmji4yzc

【zoom】【ライフコーチマスター講座39期中級コース(水曜開催)】【2023年11月1日(水)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/11/ 1(水) 09:00~
場所
Zoom
562_zjg1mgfkzdcxn2iwo
 • 残り1名

【大阪】【シータヒーリング基礎DNAコース64期】【2023/10/28(土)〜10/30(月)】

◎亀井弘喜からシータヒーリングを習いたい ◎シータヒーリングに興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/10/28(土) 16:00~
場所
大阪府
817646_nzzlythizjazymi3mjfindayyzq3njmzy2qzmmu0nwm
 • 残り8名

【博多】【ライフコーチマスター講座43期中級コース(月・金開催)】【2023年10月23日(月)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/10/23(月) 12:00~
場所
福岡県
845806_mtnlmwizzgm0zwm0ywywythjodm2ymfimzviyze3odm
 • 残り2名

【横浜】【2023年10月20日(金)スタート】センターピース74期初級コース

◎不安を何とかしたい ◎人とのつながりや関わりが怖い ◎自分のことがあまり好きじゃない

開催日
2023/10/20(金) 11:00~
場所
神奈川県
858983_zjqynmzmmjc3mgeymtnlndbjztmwmdy3mjk0yjc4mtg
 • 満員御礼
18_og_image 562_odkynza5ztuyogyym2jinzk0zdbhodeynmrhnmiwmjg

【緊急対談】リザストランキング1位が教える成功の秘訣とは

2024年を変化の年にしたい方・「今」から変わりたい方

開催日
2023/10/19(木) 20:00~
場所
Zoom
824486_ognimgjmntm5ymflyzcxzjjhzdm1mdlhztu4nzawzti
 • 残り8名

【zoom】【センターピース75期初級コース(日曜)】【2023年10月15日スタート】

◎不安を何とかしたい ◎人とのつながりや関わりが怖い ◎自分のことがあまり好きじゃない

開催日
2023/10/15(日) 10:00~
場所
オンライン
824732_ndgwytm4nznkmzi4mtllyzy0nwfhmjzmnzjmntzimzi
 • 残り5名

【zoom】【ライフコーチマスター講座45期初級コース】【2023年10月14日(土)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/10/14(土) 10:00~
場所
オンライン
848438_ntcyzmixzmjiztezzjqwnwjmzwiwztdimdfjntqzogu
 • 残り8名

【横浜】【ライフコーチマスター講座46期初級コース】【2023年10月12日(木)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/10/12(木) 11:00~
場所
神奈川県
562_zwy2mwfizdy3mme3m

【横浜】【ライフコーチマスター講座40期中級コース(火曜開催)】【2023年10月10日(火)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/10/10(火) 11:00~
場所
神奈川県
844512_zwjkzdfhzwziztq4yzbkytnmytm1mgfinmiwymzizgm
 • 残り1名

【横浜】【ブロック解放祭り】【2023年10月9日(月)13:00-17:00】

◎亀井弘喜からブロック解放を受けたい ◎ブロック解放に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/10/ 9(月) 13:00~
場所
神奈川県
848294_zdq2yzayngziyzuwmzg2zmqxytlinmy5ztvjody0zmm
 • 満員御礼

【横浜】【10/9(月)10:00-12:00 かめちゃんお話会(コーチングLIVE)】

◎かめちゃんと話したい ◎かめちゃんのコーチングを受けたい ◎かめちゃんファンの仲間に会いたい

開催日
2023/10/ 9(月) 10:00~
場所
神奈川県
806591_otm1mda1nzezmjazotg2zjnmytbimzjhntm0yjvhytm

【大阪】【ライフコーチマスター講座44期初級コース(月曜)】【2023年10月2日(月)スタート】

◎コーチングを習得したい ◎人にコーチングを提供したい ◎自分の仕事にコーチングを活かしたい

開催日
2023/10/ 2(月) 11:00~
場所
大阪府
562_y2jlytkxodg3mgriy
 • 残り2名

【大阪】【2023年10月1日(日)スタート】センターピース73期初級コース

◎不安を何とかしたい ◎人とのつながりや関わりが怖い ◎自分のことがあまり好きじゃない

開催日
2023/10/ 1(日) 11:00~
場所
大阪府
763730_mdnkmtqxnjjiyjc0otzjmwq1nzrmmzk5mdk0ymyzngm

【zoom】【センターピース61期中級コース】【2023年9月30日(土)スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/9/30(土) 09:00~
場所
Zoom
844156_ndewmjdhngmymdczm2fhmje4ndrjmze3nwu1zde2ngm
 • 残り1名

【横浜】かめちゃんのビジネス実践塾1Dayセミナー【2023/9/18(月)】

◉自分の会社やお店のサービスを考えたい、改善したい ◉売上を上げたい ◉亀井弘喜のフィードバックを受けたい

開催日
2023/9/18(月) 10:00~
場所
神奈川県
835008_ytgxntyzyjqyyme0zjc0yzezodkyntfknjcwzdi3otu
 • 残り7名

【名古屋】【センターピース68期中級コース】【2023年9月17日スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/9/17(日) 11:00~
場所
愛知県
832089_ytgxntyzyjqyyme0zjc0yzezodkyntfknjcwzdi3otu
 • 残り2名

【横浜】【センターピース67期中級コース】【2023年9月16日スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/9/16(土) 11:00~
場所
神奈川県
562_mwzkndayntm5zmq0m

【横浜】【シータヒーリング応用DNAコース12期】【8/29(火)-8/31(木)】

◎亀井弘喜からシータヒーリング応用コースを習いたい ◎シータヒーリング応用に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/8/29(火) 13:00~
場所
神奈川県
841214_mmmwymi4mgvmymy2zjhjzmfly2i5mwvlnjyynjawzwy
 • 残り2名

【岡山と縁のある方限定】【8/29(火)10:00-12:00 かめちゃんzoomお話会(コーチングLIVE)】

◎かめちゃんと話したい ◎かめちゃんのコーチングを受けたい ◎かめちゃんファンの仲間に会いたい

開催日
2023/8/29(火) 10:00~
場所
Zoom
562_mwzkndayntm5zmq0m
 • 残り11名

【横浜】【シータヒーリング応用DNAコース11期】【8/25(金)-8/27(日)】

◎亀井弘喜からシータヒーリング応用コースを習いたい ◎シータヒーリング応用に興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/8/25(金) 13:00~
場所
神奈川県
841212_mmmwymi4mgvmymy2zjhjzmfly2i5mwvlnjyynjawzwy
 • 残り2名

【茨城と縁のある方限定】【8/25(金)10:00-12:00 かめちゃんzoomお話会(コーチングLIVE)】

◎かめちゃんと話したい ◎かめちゃんのコーチングを受けたい ◎かめちゃんファンの仲間に会いたい

開催日
2023/8/25(金) 10:00~
場所
Zoom
562_ownkoty4mtq1ogzkz
 • 残り9名

(参考ページ)【博多】【センターピース65期中級コース】【2023年8月22日スタート】【初級コース卒業生限定】

【CP初級卒業生のみ受講可能】◎他人軸な人が苦手 ◎誰かを変えたい気持ちになる ◎もっと高いレベルの実現を手にしたい

開催日
2023/8/22(火) 10:30~
場所
福岡県
807057_zjyyzwexyjdlntjintvlmwqznjk3owjkytuxzdgyytk
 • 残り2名

【仙台】【シータヒーリング基礎DNAコース65期】【2023/8/15(火)〜8/17(木)】

◎亀井弘喜からシータヒーリングを習いたい ◎シータヒーリングに興味がある ◎自分自身のブロックを外したい

開催日
2023/8/15(火) 13:00~
場所
宮城県
428_写真4 562_odkynza5ztuyogyym2jinzk0zdbhodeynmrhnmiwmjg

【11/2-3(金・土)八ヶ岳おしゃべり合宿(第一期)!】 2人の自然体コーチとともに・・・

八ヶ岳の豊かさを味わいたい方・人生の輝きに気づきたい方・直感で行きたい!と思った方

開催日
2012/11/ 2(金) 08:00~ 2012/11/ 3
場所
キープ自然学校
smtp06