876385_mwu2zjg3mzywnjzhnmvintuwmde5ngfmmjzknwzlmwy
《第6回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2024年1月17日(水)開催〉

876385_mwu2zjg3mzywnjzhnmvintuwmde5ngfmmjzknwzlmwy
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

《第6回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2024年1月17日(水)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2024/1/17(水) 11:30~ 〆切まであと45日
場所
福岡県

過去の開催実績

862473_mwu2zjg3mzywnjzhnmvintuwmde5ngfmmjzknwzlmwy
  • 満員御礼
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

《第5回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2023年11月15日(水)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/11/15(水) 11:00~
場所
福岡県
14941_nzhjmge3y2vhnde4y
  • 満員御礼
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

【最終回】第17回お仕事おひろめ交流会(天神Ⅰ)〈2023年10月13日(金)開催〉天神Ⅰ卒業式

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/10/13(金) 12:00~
場所
福岡県
843720_mwu2zjg3mzywnjzhnmvintuwmde5ngfmmjzknwzlmwy
  • 残り1名
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

《第4回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2023年9月20日(水)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/9/20(水) 11:00~
場所
福岡県
14941_nzhjmge3y2vhnde4y
  • 満員御礼
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

第16回お仕事おひろめ交流会(天神Ⅰ)〈2023年9月8日(金)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/9/ 8(金) 12:00~
場所
福岡県
14941_nzhjmge3y2vhnde4y
  • 満員御礼
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

第15回お仕事おひろめ交流会(天神Ⅰ)〈2023年8月11日(金)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/8/11(金) 12:00~
場所
福岡県
835318_mwu2zjg3mzywnjzhnmvintuwmde5ngfmmjzknwzlmwy
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

《第3回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2023年7月19日(水)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/7/19(水) 11:00~
場所
福岡県
822163_zdk4yjy2owy0mgfizdmwndy3ntblmjmwmwm0yju4njg
  • 残り6名
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

《第2回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2023年6月21日(水)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/6/21(水) 11:00~
場所
福岡県
817866_zdk4yjy2owy0mgfizdmwndy3ntblmjmwmwm0yju4njg
  • 満員御礼
14941_zjrjyje2ntvlogmwy2rmmzvhotczngi3yjhhymmwmgq 48065_odllogzjmjhhnzniodzimju4njlhyzc0mjjhytzlzwe

《第1回》お仕事おひろめ交流会(田川)〈2023年5月17日(水)開催〉

◆自分の仕事を知ってもらいたい方◆名刺交換や情報交換をしたい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/5/17(水) 12:00~
場所
福岡県
PR
PR
smtp06