43319_event_list_image

イベント・セミナー

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

18_odriztrimjg0yme3y
16149_nwe5mgjmmjaxyjeznti3y2i3m2flmdq2mgu2ngi5yty 13099_ntbmnmmzotqymwexmjg3nzlkzme4zmvizgfknmfmnmm 38728_y2rjmmixnge1ywy4ngu0ztezyjbhmzflzjcxmthjodc

リザ活クラブ大阪オンライン交流会

リザ活クラブ大阪にご参加の方全員

開催日
2023/11/26(日) 10:30~ 受付終了
場所
オンライン
ジャンル
パーティー,ビジネス交流会
18_odriztrimjg0yme3y
16149_nwe5mgjmmjaxyjeznti3y2i3m2flmdq2mgu2ngi5yty 13099_ntbmnmmzotqymwexmjg3nzlkzme4zmvizgfknmfmnmm 38728_y2rjmmixnge1ywy4ngu0ztezyjbhmzflzjcxmthjodc

リザ活クラブ大阪オンライン交流会

リザ活クラブ大阪にご参加の方全員

開催日
2023/10/25(水) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
ジャンル
パーティー,ビジネス交流会
1437_zwvhmde2mzvhmzewm
16149_nwe5mgjmmjaxyjeznti3y2i3m2flmdq2mgu2ngi5yty 13099_ntbmnmmzotqymwexmjg3nzlkzme4zmvizgfknmfmnmm 38728_y2rjmmixnge1ywy4ngu0ztezyjbhmzflzjcxmthjodc

リザ活クラブ大阪リアル交流会 ~関西からリザストを深めよう~

リザ活大阪にご参加の方

開催日
2023/10/10(火) 13:00~ 受付終了
場所
大阪府
ジャンル
パーティー,ビジネス交流会
smtp08