42029_mwflzdcymjqyogzlogqynde3zwjmmgrhmge0yjjknwu

イベントセミナー

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

917019_y2vhmdaxm2y5zwvkndnlzdu2zjyxnzy2nmy0ymzkngy
 • 残り3名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 6151_プロフ2tri 49544_mjg4zwnjmdvmztzkmdbhn2vknjg4yzqznzq0nde5zti 48296_mgnkzjrimtjmnmvlyje2mtlhogy2mtq5ogi1ymvlnjg 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

ロマンティックLOVE@中目黒カピバラハウス

自身の神聖さを感じたい・自分を愛したい・ロマンティックな夜を過ごしたい・恋愛成就したい・パートナーシップをより神聖なものにしたい

開催日
2024/4/19(金) 16:00~ 受付終了
場所
東京都
38116_ntbkztrhmjy1ngzin
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

宇宙で1番たのしい形而上学入門〜DNA活性化プロジェクト〜(リアル参加)

形而上学の内容を理解し、人生を盛り上げていきたい方!

開催日
2024/4/16(火) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
38116_ntbkztrhmjy1ngzin
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

宇宙で1番たのしい形而上学入門〜DNA活性化プロジェクト〜 (zoom参加)

形而上学の理解を深め、今後の生活に実践レベルで活かしたい方

開催日
2024/4/16(火) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
916248_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/4/ 4(木) 09:15~ 受付終了
場所
Zoom
916247_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/4/ 2(火) 09:15~ 受付終了
場所
Zoom
916244_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/25(月) 09:15~ 受付終了
場所
Zoom
916243_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/23(土) 09:15~ 受付終了
場所
Zoom
908496_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/19(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
908495_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/14(木) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
908492_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/12(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
908491_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/ 7(木) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
908490_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/3/ 5(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
38116_ntbkztrhmjy1ngzin
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

宇宙で1番たのしい形而上学入門〜DNA活性化プロジェクト〜 (zoom参加)

形而上学の理解を深め、今後の生活に実践レベルで活かしたい方

開催日
2024/3/ 4(月) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
38116_ntbkztrhmjy1ngzin
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

宇宙で1番たのしい形而上学入門〜DNA活性化プロジェクト〜(リアル参加)

形而上学の内容を理解し、人生を盛り上げていきたい方!

開催日
2024/3/ 4(月) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
18_mjflowqxmtflzjdko
 • 残り2名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

貴方の生まれてきた目的を知る!アデプトプログラム!

形而上学を活かした最高の繁栄の人生を手にする

開催日
2024/2/29(木) 10:30~ 受付終了
場所
神奈川県
903949_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/2/27(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
902420_ndg5odywztfhywyyzjy5zweyy2u4zddindu4othlndq
 • 残り3名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 49544_mjg4zwnjmdvmztzkmdbhn2vknjg4yzqznzq0nde5zti 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

癒しフェス@中目黒カピバラハウス

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2024/2/23(金) 11:00~ 受付終了
場所
東京都
903948_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/2/22(木) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
903947_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/2/20(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
902180_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm
 • 残り3名

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/2/13(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
902179_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/2/ 9(金) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
38116_ntbkztrhmjy1ngzin
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

宇宙で1番たのしい形而上学入門〜DNA活性化プロジェクト〜 (zoom参加)

形而上学の理解を深め、今後の生活に実践レベルで活かしたい方

開催日
2024/2/ 8(木) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
38116_ntbkztrhmjy1ngzin
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

宇宙で1番たのしい形而上学入門〜DNA活性化プロジェクト〜(リアル参加)

形而上学の内容を理解し、人生を盛り上げていきたい方!

開催日
2024/2/ 8(木) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
899340_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/2/ 6(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
899335_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/1/30(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
897030_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/1/25(木) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
895562_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/1/23(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
895561_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/1/18(木) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
895560_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2024/1/16(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
884633_otqyytcyztvkmdq5ntk2nwqzmjc4njqyzwy3yjnlmwm
 • 残り5名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 49544_mjg4zwnjmdvmztzkmdbhn2vknjg4yzqznzq0nde5zti 48296_mgnkzjrimtjmnmvlyje2mtlhogy2mtq5ogi1ymvlnjg 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

『魔法の祭典 NEW YEAR 2024』@埼玉越谷

2024年を“願いをどんどん叶える年” “夢のようにワクワクできる年” “最上級にHAPPYでいられる年“にしたい方!

開催日
2024/1/13(土) 11:00~ 受付終了
場所
埼玉県
884363_ntiwmwuxyja4nwqwmtrimdfiota1ntrjztdjmtbhzjy
 • 残り2名
34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

キラキラ開運フェス@平間

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2023/12/23(土) 11:00~ 受付終了
場所
神奈川県
877803_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2023/11/29(水) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
877804_ogzlzmrmzgi2ymnizwzlzwi5mjq0ntzinte5ytzmytq

愛と光の『性』なるお話会♡

今後の人生でパートナーシップを楽しみたい方

開催日
2023/11/21(火) 10:30~ 受付終了
場所
Zoom
877800_mmq3odczywvmnwvknwe1owfmmtkwzjqyztjlnwzimwm

Max瞑想™️

望む人生をポジティブに生きたい方

開催日
2023/11/21(火) 09:30~ 受付終了
場所
Zoom
867441_ogm0ngzhzdkwnzjjmtkyownhmdfjmwnjmddly2m4zmq
 • 残り4名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 48296_mgnkzjrimtjmnmvlyje2mtlhogy2mtq5ogi1ymvlnjg 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

癒しフェス@中目黒カピバラハウス

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2023/11/18(土) 11:00~ 受付終了
場所
東京都
867145_yje1zgrkztjlngq2otu1nwuxzmy3yzfmmwywntvhote
 • 残り4名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 45389_yty0njllntrmnjhlmte3mtviowqyzjzkngu3otm3ztu 48296_mgnkzjrimtjmnmvlyje2mtlhogy2mtq5ogi1ymvlnjg 49544_mjg4zwnjmdvmztzkmdbhn2vknjg4yzqznzq0nde5zti 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

癒しフェス@浅草観音裏

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2023/11/ 2(木) 12:00~ 受付終了
場所
東京都
856100_mtg3zdnlm2e1mdkwngm2mmrmnjg0zdq1mgnknzhhndg
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

癒しフェス@大阪

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2023/10/ 1(日) 11:00~ 受付終了
場所
大阪府
854847_mdk4zmjhmja0owjmnwq0mtblogi0odgwndq4n2rhzjy
 • 満員御礼
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 49780_yza1y2rlyjy5zjg5n2vimtvhmty2yjk5owu0mdhkyte 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

癒しフェス@京都

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2023/9/30(土) 11:00~ 受付終了
場所
京都府
831743_ywe4ytuzm2mxndu0mmm1ngqxmzi5ndu0nzfknziymge
 • 残り7名
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 45389_yty0njllntrmnjhlmte3mtviowqyzjzkngu3otm3ztu 48296_mgnkzjrimtjmnmvlyje2mtlhogy2mtq5ogi1ymvlnjg 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

癒しフェス@北海道砂川市!!

開運したい。美しく健康になりたい。自分にしかない才能をしりたい

開催日
2023/8/20(日) 10:00~ 受付終了
場所
北海道
830324_zguzzja5mjc5yjm5njazy2nimmu3ytdjzjexmzzlmzg
 • 満員御礼
2703_10707938_762400067150511_138603850_n 34839_odlmnzvhmgu0nwu5mjllnjzlngy0nwvizjg0zwu4zwm 38116_mtlizgewztc4ztqwmgnhnwqwowuxnjazzgmznjcwnjq

『魔法の祭典2023』@浅草 

仕事も恋も友達も家族も、豊かさも、人生も。もっともっとワクワクしたい方へ

開催日
2023/8/ 6(日) 10:00~ 受付終了
場所
浅草メタフォラ
smtp08