18_nwjkowywywnkmdzin
第28回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/12/11)

イベントセミナー

18_nwjkowywywnkmdzin

第28回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/12/11)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/12/11(月) 14:00~ 〆切まであと9日
場所
山口県

過去の開催実績

18_nwjkowywywnkmdzin

第27回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/10/18)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/10/18(水) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り4名

第26回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/8/18)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/8/18(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第25回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/7/21)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/7/21(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin

第24回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/5/18)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/5/18(木) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 満員御礼

第23回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/4/20)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/4/20(木) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り3名

第22回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/3/24)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/3/24(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin

第21回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/2/24)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/2/24(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第20回お仕事おひろめ交流会  下関(2023/1/26)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2023/1/26(木) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第19回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/12/22)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/12/22(木) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り4名

第18回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/11/25)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/11/25(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin

第18回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/10/21)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/10/21(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin

第17回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/9/16)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/9/16(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り4名

第16回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/8/13)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/8/13(土) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin

第15回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/7/22)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/7/22(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り5名

第14回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/6/24)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/6/24(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第13回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/5/27)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/5/27(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り2名

第12回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/4/22)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/4/22(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin

第11回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/3/25)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/3/25(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 満員御礼

第10回お仕事おひろめ交流会  下関(2022/2/25)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/2/25(金) 14:00~
場所
山口県
 • 満員御礼
39427_zwfkmzg3yta1zdk2nzdmngjhmdgzmzrjzgzhotdjzjc 14080_nznlngu0mzk0ytqwmjhim2jintrinwmxndvjnwi0owm 38839_中村 じゅん子 全身写真 37330_スノーバージョン

第9回お仕事おひろめ交流会 若松

◆自分の仕事を知ってもらいたい方 ◆名刺交換や情報交換したい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/2/ 7(月) 14:00~
場所
福岡県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 満員御礼

第9回お仕事おひろめ交流会 下関(2022/1/21)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/1/21(金) 14:00~
場所
山口県
1437_owzjzjjinjlkodi5n
 • 残り1名
39427_zwfkmzg3yta1zdk2nzdmngjhmdgzmzrjzgzhotdjzjc 38839_中村 じゅん子 全身写真 37330_スノーバージョン

第8回お仕事おひろめ交流会 若松

◆自分の仕事を知ってもらいたい方 ◆名刺交換や情報交換したい方◆セミナー・イベントの告知をしたい方◆ビジネスパートナーを探している方

開催日
2022/1/ 7(金) 14:00~
場所
脊椎セラピーサロン若松店ホットなマッサージ ら・ら・ら
15723_oty4yze4zdi4nzcwy
 • 満員御礼
15723_44395330_1765463326898011_8075097837186056192_n 39427_zwfkmzg3yta1zdk2nzdmngjhmdgzmzrjzgzhotdjzjc 37330_スノーバージョン

小さな会社のお金をかけずにリザストを使って売上を上げるマーケティング入門セミナー

リザストを活用して一生困らない集客術を知りたい

開催日
2021/12/18(土) 10:30~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り3名

第8回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/12/16)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/12/16(木) 14:00~ 2021/12/16
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第7回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/11/26)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/11/26(金) 14:00~
場所
山口県
15723_oty4yze4zdi4nzcwy
 • 満員御礼
15723_44395330_1765463326898011_8075097837186056192_n 39427_zwfkmzg3yta1zdk2nzdmngjhmdgzmzrjzgzhotdjzjc 37330_スノーバージョン

小さな会社のお金をかけずにリザストを使って売上を上げるマーケティング入門セミナー

リザストを活用して一生困らない集客術を知りたい

開催日
2021/11/26(金) 10:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 満員御礼

第6回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/10/29)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/10/29(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り2名

第5回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/09/24)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/9/24(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り2名

第4回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/08/27)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/8/27(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第3回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/07/29)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/7/29(木) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り3名

第2回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/06/25)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/6/25(金) 14:00~
場所
山口県
18_nwjkowywywnkmdzin
 • 残り1名

第1回お仕事おひろめ交流会 下関(2021/05/28)

自分の仕事を知ってもらいたい方 名刺交換や情報交換したい方 セミナーイベントの告知をしたい方 ビジネスパートナーを探している方

開催日
2021/5/28(金) 14:00~
場所
山口県
PR
PR
smtp06