38006_banner_image

イベントセミナー

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

894670_njbimdbhnmnkyzk0mgexmzfintkymzlmmgzkodq5otm
2805_まみ2 15129_y2jjnmfknmrjnze3otlkymq3m2yxmzlkzjgyztbkmdc 13844_yje4n2fhndkzowmzmwq1zmjkyjnizmqymgvlnjy4mgu 20321_img_3885 34875_otjhmwfhmdyynzm4yti1yzdhzmnjmguxzwflztm5mja

【能登半島の復興支援】 被災された方々の心の安心音源を無料配布

能登半島地震で不安を抱えている方

開催日
2024/3/31(日) 23:00~ 受付終了
場所
地球上のどこからでも
913306_ztrhyjm1nty3yzg1mdy5ndnjyjvky2fjyta3zjq2mze
2805_まみ2 20321_img_3885 15129_y2jjnmfknmrjnze3otlkymq3m2yxmzlkzjgyztbkmdc 13844_yje4n2fhndkzowmzmwq1zmjkyjnizmqymgvlnjy4mgu 34875_otjhmwfhmdyynzm4yti1yzdhzmnjmguxzwflztm5mja

【無料】TimeWaver調整付き にぎみたまプレゼンツ 「春分の日ヒーリング」 

スッキリ元気になりたい方

開催日
2024/3/20(水) 19:00~ 受付終了
場所
地球上のどこからでも
886706_yzm5nzkzmzvhyzdinznjywe2nwvmnzhimmm1ogizmzm
2805_まみ2 15129_y2jjnmfknmrjnze3otlkymq3m2yxmzlkzjgyztbkmdc 13844_yje4n2fhndkzowmzmwq1zmjkyjnizmqymgvlnjy4mgu 20321_img_3885 34875_otjhmwfhmdyynzm4yti1yzdhzmnjmguxzwflztm5mja

【無料】TimeWaver調整付き にぎみたまプレゼンツ 「冬至ヒーリング」 

スッキリ元気に2024年を迎えたい方

開催日
2023/12/22(金) 19:00~ 受付終了
場所
地球上のどこからでも
859628_odu3nmi0m2m3odqxyzqzmzc1ntjhyzuyotawnjrmnmq
2805_まみ2 20321_img_3885 13844_yje4n2fhndkzowmzmwq1zmjkyjnizmqymgvlnjy4mgu 15129_y2jjnmfknmrjnze3otlkymq3m2yxmzlkzjgyztbkmdc 34875_otjhmwfhmdyynzm4yti1yzdhzmnjmguxzwflztm5mja

【無料】TimeWaver調整付き にぎみたま「秋分ヒーリング」

スッキリ元気に秋から冬を迎えたい方

開催日
2023/9/23(土) 20:00~ 受付終了
場所
あなたのお好きな場所で
smtp08