900630_yti5mdlhowq2yti3yja1ndbmndiwzjq1m2ixyznmyjq
806802_mgm0nmzmmdlkmtgyogywmdqxodfhogmznte3nzhmnjc
導きコンサル
924316_nwewyjeyzgziyjbjzwq1zjyynmuznzmzzjdmmjkwy2q
自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー
874772_n2i4odfmywe2owizmtzkmtu2ognmogfknjy3ztfjyze
資質を活かして、自分史上最高の私に♡
動画販売
857665_mge1mgywzwm3mteznwm2ymexmwe4ymrmyjvjm2q1m2i

イベントセミナー

900630_yti5mdlhowq2yti3yja1ndbmndiwzjq1m2ixyznmyjq

『be me』オンラインサロン

資質を味方に自由に生きたい方 資質の違いを楽しみたい方

開催日
2024/4/22(月) 10:00~ 〆切まであと1日
場所
806802_mgm0nmzmmdlkmtgyogywmdqxodfhogmznte3nzhmnjc
 • 満員御礼

導きコンサル

本来の自分を思い出して、しっくりくる私へ戻る時間

開催日
2024/5/ 1(水) 12:00~ 5/31 〆切まであと10日
場所
オンライン
924316_nwewyjeyzgziyjbjzwq1zjyynmuznzmzzjdmmjkwy2q

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2024/5/22(水) 10:00~ 5/23 受け付けは2024/4/24 20:00からです
場所
オンライン ZOOM
857665_mge1mgywzwm3mteznwm2ymexmwe4ymrmyjvjm2q1m2i
 • 残り13名

たった1つの資質で生きる♡

資質を知って、なかなか活かせない方 才能開花が難しいと感じている方

開催日
2024/5/31(金) 10:00~ 〆切まであと40日
場所
zoom
874772_n2i4odfmywe2owizmtzkmtu2ognmogfknjy3ztfjyze
 • 残り2名

資質を活かして、自分史上最高の私に♡ 動画販売

人と比べて落ち込みやすい方 資質を味方に自由に生きたい方

開催日
2024/5/31(金) 10:00~ 〆切まであと40日
場所
zoom
659109_ytflzdnjmta1ztu1mdzhztriy2y2njdkzdq2mzqxotc
 • 残り3名

自分辞典セッション

自分を深めたい方 自分の才能を知りたい方 

開催日
2024/5/31(金) 12:00~ 5/31 〆切まであと40日
場所
オンライン
31449_ndvmzty2zjjjyzq3y

REDトリセツセミナー動画販売

REDさんの頭の中を覗いてみたい方

開催日
2024/10/31(木) 10:00~ 〆切まであと194日
場所
31449_ztqzmmvlzjk3zjnly
 • 残り6名

Green トリセツセミナー 動画販売

Greenさんの頭の中を覗いてみたい方

開催日
2024/10/31(木) 10:00~ 〆切まであと194日
場所
31449_zdk3oty0mjhlzty2y
 • 残り4名

【動画販売】Blueトリセツセミナー

Blueさんの頭の中を覗いてみたい方

開催日
2024/10/31(木) 10:00~ 〆切まであと194日
場所
834259_ymjim2rmodi2ztnjmdkyzjfhotnly2rlodzjmjzlyjc

Orangeトリセツセミナー 動画販売

Orangeさんの頭の中を覗いてみたい方

開催日
2024/10/31(木) 10:00~ 〆切まであと193日
場所
842981_nte4ztmwywfhmjdlzgnmmdc2zgi5nzi5zdllywy5m2i

yellowトリセツ セミナー

イエローさんのことをもっと知りたい方向け

開催日
2024/10/31(木) 10:00~ 〆切まであと193日
場所
31449_nwqymwzlzmjhnwyym
 • 残り4名

Whiteトリセツ 動画販売

ホワイトさんのことをもっと知りたい方向け

開催日
2024/10/31(木) 10:00~ 〆切まであと194日
場所

過去の開催実績

912364_yjq3zgq1ytvhowmwowiymtdintnmztc4mzjjzdnmyty

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2024/4/18(木) 10:00~ 4/19 受付終了
場所
オンライン ZOOM
874358_ndq1odqzmdqxzjkxndu2n2y2mdljytgxmju0zmy0ody
 • 残り1名

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/12/16(土) 10:00~ 2023/12/17 受付終了
場所
オンライン ZOOM
859376_odhin2flntkwzgi5n2q2nde4nte5nwniogexodu0mde
 • 残り9名
49178_ndm3nzyxm2fjnjq1ndlhnjdkyjg2n2jmzmfhy2zintk 31449_yjy5mmy2n2m3ztuzmze4ogi1zji3yjiznmyynzq5mgq

【動画販売】おブス思考を手放すコツ

イライラして、今の私可愛くないな‥って思う瞬間がある方

開催日
2023/10/24(火) 10:00~ 受付終了
場所
846392_zwe3zdrmmwvkndy0owi0mmmwmdawmzy4mzbhm2flyja

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/9/ 9(土) 10:00~ 2023/9/16 受付終了
場所
オンライン ZOOM
825795_mgm1zjuym2jlzjzhztfmmzqzywflyzflmjblm2qzywy
 • 残り6名

yellowトリセツセミナー 2

yellowさんの本音を知りたい方

開催日
2023/7/26(水) 10:00~ 受付終了
場所
31449_mji5mdjmy2m0zwi4y

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/7/ 3(月) 10:00~ 2023/7/24 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mji5mdjmy2m0zwi4y

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/6/12(月) 10:00~ 2023/6/14 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_nwqymwzlzmjhnwyym

Whiteトリセツ 動画販売

ホワイトさんのことをもっと知りたい方向け

開催日
2023/6/ 8(木) 10:00~ 受付終了
場所
809552_ntu5ndfjmmflyjhlndfin2i0ztm4m2ziyzvmywiyzjc

orange トリセツセミナー

orangeさんの頭の中を覗いてみたい方

開催日
2023/6/ 2(金) 10:00~ 受付終了
場所
809446_nmiyndgwmja5zja2zjlhoti2mji4ngeyztvkyjlmm2m
 • 満員御礼

afterブルー会

ブルートリセツセミナーのアウトプットをしたい方 

開催日
2023/5/30(火) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
31449_mji5mdjmy2m0zwi4y
 • 満員御礼

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/4/ 6(木) 10:00~ 2023/4/ 7 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mji5mdjmy2m0zwi4y

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/3/ 6(月) 10:00~ 2023/3/14 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mji5mdjmy2m0zwi4y
 • 残り1名

自分辞典パーソナル講座ー向井ゆき監修ー

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2023/2/23(木) 10:00~ 2023/2/25 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_ytvmndcxmgy0mzi2o
 • 残り23名
34772_プロフ2 31449_yjy5mmy2n2m3ztuzmze4ogi1zji3yjiznmyynzq5mgq

軽くて落ちない人のchatter覗き見会

自分自身を重たいなと感じる方

開催日
2023/2/10(金) 10:00~ 受付終了
場所
31449_nwm0owq1yjbiotc3n
 • 満員御礼

REDトリセツセミナー

REDさんの頭の中を覗いてみたい方

開催日
2023/1/13(金) 10:00~ 受付終了
場所
31449_n2qyota2mjrjy2fkz

more

自分辞典をもっと極めたい方

開催日
2022/12/20(火) 10:00~ 2023/4/27 受付終了
場所
31449_m2zmogy4ytgzztgyn

ースキルプラス付きー 自分辞典パーソナル講座

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/11/24(木) 10:00~ 2022/12/ 2 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mji5mdjmy2m0zwi4y
 • 残り2名

自分辞典トークイベント

自分辞典カラーを知ってる方も知らない方も、過去の人間関係を改善したい方

開催日
2022/10/14(金) 10:00~ 受付終了
場所
31449_mtvhotfmodlimmy5n

ー向井ゆき監修ー 自分辞典パーソナルコース

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/9/29(木) 10:00~ 2022/9/30 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_m2zmogy4ytgzztgyn

ースキルプラス付きー 自分辞典パーソナル講座

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/9/29(木) 10:00~ 2022/9/30 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_nwqymwzlzmjhnwyym
 • 満員御礼

Whiteさんのトリセツ ー自分辞典ー

ホワイトさんのことをもっと知りたい方向け

開催日
2022/9/15(木) 10:00~ 受付終了
場所
31449_m2zmogy4ytgzztgyn

ースキルプラス付きー 自分辞典パーソナル講座

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/9/ 3(土) 10:00~ 2022/9/10 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mtvhotfmodlimmy5n

ー向井ゆき監修ー 自分辞典パーソナルコース

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/9/ 3(土) 10:00~ 2022/9/10 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_zwfkotqwn2i1y2q3m

心の距離を縮める言葉の魔法

整理収納アドバイザー・資格取得中の方向け

開催日
2022/7/29(金) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_zwfkotqwn2i1y2q3m

心の距離を縮める言葉の魔法

整理収納アドバイザー・資格取得中の方向け

開催日
2022/6/25(土) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mjezzjm1n2zlztk0n

ースキルプラス付きー 自分辞典パーソナル講座

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/6/16(木) 10:00~ 2022/6/17 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mjezzjm1n2zlztk0n
 • 残り2名

ー向井ゆき監修ー 自分辞典パーソナルコース

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/6/16(木) 10:00~ 2022/6/17 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_njk1ntq2m2qwztnkn
 • 満員御礼

yellowさんのトリセツ

イエローさんのことをもっと知りたい方むけ

開催日
2022/6/ 3(金) 10:00~ 受付終了
場所
31449_mjezzjm1n2zlztk0n

ースキルプラス付きー 自分辞典パーソナル講座

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/5/21(土) 10:00~ 2022/5/28 受付終了
場所
オンライン ZOOM
31449_mjezzjm1n2zlztk0n

ー向井ゆき監修ー 自分辞典パーソナルコース

自分辞典を周りの人にも役立てたい方・自分辞典セッションを開催したい方

開催日
2022/5/21(土) 10:00~ 2022/5/28 受付終了
場所
オンライン ZOOM
smtp06