18_yti4nzlhotkyotq0y

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

18_mgy1zwu5mmm5mgmzz
33628_njdizdu3zgrhmzuymwmwzjcwogi4ywi3mdk3yte4mtm ?1695402042

入門講座

人間関係でモヤモヤしている。自分のことを知りたいひと。

開催日
2021/12/16(木) 10:00~
場所
岐阜県
18_ogy0ymniyjq4zgrin
33628_njdizdu3zgrhmzuymwmwzjcwogi4ywi3mdk3yte4mtm ?1695402042

3月キャラクトロジー心理学

自分を大切に出来ていないと感じている人向け

開催日
2021/3/11(木) 10:00~
場所
岐阜県
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

2月キャラクトロジー心理学入門講座

自分を大切に出来ていないと感じている人向け

開催日
2021/2/26(金) 13:00~
場所
岐阜県
1437_odnhmtqwyti2otnlz
4419_ほんとは仲良くしたいの-文字 33628_njdizdu3zgrhmzuymwmwzjcwogi4ywi3mdk3yte4mtm ?1695402042

21年1月25日『自分育て』

自分を大切に出来ていないと感じている人向け

開催日
2021/1/25(月) 10:00~ 2021/1/25
場所
岐阜県
18_nje3ymmynwiwm2rkn
33628_njdizdu3zgrhmzuymwmwzjcwogi4ywi3mdk3yte4mtm ?1695402042

11月の入門講座

人間関係でモヤモヤしている。自分のことを知りたいひと。

開催日
2020/11/26(木) 10:00~
場所
岐阜県
18_zta4mjljmjiwmgiyn
33628_njdizdu3zgrhmzuymwmwzjcwogi4ywi3mdk3yte4mtm ?1695402042

10月の入門講座

人間関係でモヤモヤしている。自分のことを知りたいひと。

開催日
2020/10/28(水) 10:00~
場所
岐阜県
1437_owzjzjjinjlkodi5n

キャラクトロジー心理学 子育て入門講座

子育てをしている親御さん向け

開催日
2020/9/28(月) 10:00~
場所
岐阜県
PR
PR
smtp06