871941_ogu1zjm4njrmmze3zmmyzjm5mjk0ndu0zdziyjzhn2q

イベントセミナー

871941_ogu1zjm4njrmmze3zmmyzjm5mjk0ndu0zdziyjzhn2q
 • 満員御礼

夢を叶える グループコーチング

2024年 今と違う場所に立っていたい方 自分の夢を見つけて叶えていきたい方

開催日
2024/1/15(月) 21:00~ 〆切まであと43日
場所

過去の開催実績

877316_njcwnji5ntyyndq2ndezmgy1njhjmmuxmddlodaxmzg
45105_y2m4ndy5ymzimgu2zwu2yzaxotgwmze5m2vhnzkznjg 49855_zwm4ogflmzc5ntk1mtq1zgzhzdcyztnkyzu0mmqyzwq 28578_うえむらみえ

ホッとつながるサークル:温かい居場所〜 [ミニ強み講座とToday's topic]

子育ての悩みがある方・人間関係で悩みがある方・パートナーシップの悩み・自分の強みがわからない・子どもの強みがわからない

開催日
2023/11/28(火) 11:00~
場所
オンライン
1437_mwfjzjbinzy2zwm0y

強みADVANCE レポート

強みADVANCEを受講された方

開催日
2023/11/23(木) 12:00~
場所
875275_yjfimtg3ndvlymywzdrkzmvlnjazztq2yzc0zdrhmzc
 • 残り1名

子どもにコーチングサークル

子どもとの関わりに悩んでいる方、子どもの力を伸ばしてあげたい方

開催日
2023/11/17(金) 21:30~
場所
23594_odnjzde4mznhodg4y
23594_nzblmdzmzja1oti4mmi0ngvhzgu1mda5odc1njzjogm 28578_うえむらみえ

ニューヨークライフバランス研究所 無料相談会

研究所の講座に興味がある方。講座の対象や進め方について聞いてみたい方。オンラインサロンの中身について知りたい方。

開催日
2023/11/15(水) 21:00~
場所
ジャンル
その他
866935_ogy3yzdjztjiowfjztllmme5ywe1njvkntk4yzvkmdy
 • 満員御礼

子どもにコーチングサークル

子どもとの関わりに悩んでいる方、子どもの力を伸ばしてあげたい方

開催日
2023/10/20(金) 21:00~
場所
859648_njm5zjk4nze0ogi0zdaxmwu1nmu2m2u5ytk2mthinwq

【木曜夜】ストレングスノート グループコーチング

2023年 強みを見つけて、使って、もっと幸せになりたい方

開催日
2023/10/12(木) 21:00~
場所
850247_mdm1owjmnwzkzjdkodk2owrknzgwn2jmmwy4otixyti
 • 満員御礼
45105_y2m4ndy5ymzimgu2zwu2yzaxotgwmze5m2vhnzkznjg 28578_うえむらみえ

ホッとつながるサークル:温かい居場所〜 [ミニ強み講座とToday's topic]

子育ての悩みがある方・人間関係で悩みがある方・パートナーシップの悩み・自分の強みがわからない・子どもの強みがわからない

開催日
2023/9/28(木) 21:30~
場所
オンライン
856604_yzmzzgiznznkngjmzdhlymyxmtyzodzhmwzkogq2mje
 • 満員御礼

子どもにコーチングサークル

開催日
2023/9/22(金) 20:30~
場所
836229_ytlhztkwzwm0n2jmyzvkyzzkoddmztywymq1zdc0nji
 • 満員御礼

【満員御礼】→増席→増席→1席のみ増席しました! ポジアレンティングBASIC (金曜夜21時〜)

子育てを変えたいけど、どうしていいかわからない、より子育てを楽しみたい、子どもと良い関係を築きたいと思っている方

開催日
2023/9/ 1(金) 21:00~
場所
オンライン
23594_odnjzde4mznhodg4y
 • 満員御礼
23594_nzblmdzmzja1oti4mmi0ngvhzgu1mda5odc1njzjogm 28578_うえむらみえ

ニューヨークライフバランス研究所 無料相談会

研究所の講座に興味がある方。講座の対象や進め方について聞いてみたい方。オンラインサロンの中身について知りたい方。

開催日
2023/8/24(木) 10:30~
場所
ジャンル
その他
836225_ymzhyjk3ztriowy3ztc4owywmja5nzzjowq1ogq1zwu
 • 満員御礼

強みBASIC

「強み」とは何かを学びたい人・「強み」の使い方を知りたい人・強みを活かして、最小の労力で最高の自分になりたい人・ 身近な人の強みを知って、人間関係をよくしたい人

開催日
2023/8/ 9(水) 21:00~
場所
Zoom
832061_nzvjnti2ota4yjm4ownizgvhytrlzdfknzjkyjjhnmi
 • 残り2名

子どもがぐんぐん成長する夏

これから始まる夏休みを充実させたい、夏休みにワクワクすることに挑戦して成長したい、

開催日
2023/7/27(木) 20:00~
場所
18_odriztrimjg0yme3y
 • 残り1名

強みADVANCE レポート

強みADVANCEを受講された方

開催日
2023/7/23(日) 23:00~
場所
18_ywe5y2y2mznjotrkn
 • 残り1名

強みBASIC レポート

強みBASICを受講された方

開催日
2023/7/ 7(金) 12:00~
場所
23594_odnjzde4mznhodg4y
23594_nzblmdzmzja1oti4mmi0ngvhzgu1mda5odc1njzjogm 28578_うえむらみえ

ニューヨークライフバランス研究所 無料相談会

研究所の講座に興味がある方。講座の対象や進め方について聞いてみたい方。オンラインサロンの中身について知りたい方。

開催日
2023/6/29(木) 09:30~
場所
ジャンル
その他
18_odriztrimjg0yme3y
 • 満員御礼

強みBASIC レポート

強みBASICを受講された方

開催日
2023/6/10(土) 12:00~
場所
825851_ngi2yty1n2m0zdizmzgwmzk4ytq3ymu5mmfhymm0owm

強みADVANCE

「強み」とは何かを学びたい人・「強み」の使い方を知りたい人・強みを活かして、最小の労力で最高の自分になりたい人・ 身近な人の強みを知って、人間関係をよくしたい人

開催日
2023/6/ 3(土) 21:30~
場所
Zoom
822581_ymy4otaxyme3zjg1ngq4zwfhngi1mzbjn2ewmgywyzk
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

夏までに強みを見つける力を伸ばそう「強みを育てる」無料対話会

24の性格の強みをもっと知りたいという方

開催日
2023/5/25(木) 10:00~
場所
オンライン Zoom
813099_njblndg1y2vlntu2ytmym2u3yti2nmi3mguxmmiwyte
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

夏までに強みを見つける力を伸ばそう「強みを育てる」無料対話会

24の性格の強みをもっと知りたいという方

開催日
2023/4/26(水) 21:00~
場所
オンライン Zoom
23594_odnjzde4mznhodg4y
23594_nzblmdzmzja1oti4mmi0ngvhzgu1mda5odc1njzjogm 28578_うえむらみえ

ニューヨークライフバランス研究所 無料相談会

研究所の講座に興味がある方。講座の対象や進め方について聞いてみたい方。オンラインサロンの中身について知りたい方。

開催日
2023/4/25(火) 21:00~
場所
申し込み後に当日のリンクをお知らせしています。
ジャンル
その他
790430_njg1n2zkzdc5mmm2zwi3otc3mte1ytbkmdg1nzjimmy
 • 残り1名

強みBASIC

「強み」とは何かを学びたい人・「強み」の使い方を知りたい人・強みを活かして、最小の労力で最高の自分になりたい人・ 身近な人の強みを知って、人間関係をよくしたい人

開催日
2023/4/14(金) 21:00~
場所
Zoom
766969_nzcxoti3nja2mguymmjlmdk1yza2odiwytrimjyxmgy
 • 満員御礼

強みADVANCE

「強み」とは何かを学びたい人・「強み」の使い方を知りたい人・強みを活かして、最小の労力で最高の自分になりたい人・ 身近な人の強みを知って、人間関係をよくしたい人

開催日
2023/4/ 7(金) 21:00~
場所
Zoom
802733_mmi1yzqxndg2zgyxndgyndqxmzhimtjlodlmy2u2ntq
 • 残り2名

【木曜夜】ストレングスノート グループコーチング

2023年 強みを見つけて、使って、もっと幸せになりたい方

開催日
2023/4/ 6(木) 21:00~
場所
18_ogy0ymniyjq4zgrin

ストレングスノート グループコーチング<テンプレート>

「ストレングスノート20XX」購入者

開催日
2023/3/28(火) 12:00~
場所
オンライン
800778_nzuwndq3njc5zjrkztbiotgwnjhmowewmjmwodnmzjq
 • 残り4名
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

夏までに「強みを育てる」無料対話会

24の性格の強みをもっと知りたいという方

開催日
2023/3/16(木) 10:00~
場所
オンライン Zoom
28578_nzu3otdhmdkzotayy
 • 満員御礼
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

春を待つ「強みの育て方」無料読書会

強みを知りたい方、深めたい方

開催日
2023/2/15(水) 21:30~
場所
28578_yjc1mdcymzazmtcxn
 • 満員御礼

【満員御礼】 強みBASIC

「強み」とは何かを学びたい人・「強み」の使い方を知りたい人・強みを活かして、最小の労力で最高の自分になりたい人・ 身近な人の強みを知って、人間関係をよくしたい人

開催日
2023/2/10(金) 21:30~
場所
Zoom
39111_ndc3n2qxmwu5zmfhn
 • 満員御礼
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

春を待つ「強みの育て方」無料読書会

24の性格の強みをもっと知りたいという方

開催日
2023/1/13(金) 11:00~
場所
オンライン Zoom
28578_ndrjzwi4mte5ndk1n

【無料読書会】 シャンパンタワーを満たす幸せワークをやってみようの会 (お母さんの自己肯定感を高める本)

年末ですごく忙しい方。疲れている方。イライラしてしまう方。 

開催日
2022/12/18(日) 10:00~
場所
28578_zwvhy2yxyzixnmm2n
 • 満員御礼
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

無料読書会:性格の強みを知ろう!

もっと自分の強みを理解したい方。人の強みを見つけて、良い関係を築きたい方

開催日
2022/12/16(金) 11:00~
場所
28578_ymexztdhztvjyzhmz
 • 満員御礼

【無料】ワークの会 2022年ストレングスノート ワークをやってみよう!

今年のストレングスノートのワークをやってみたかったけど、まだできていない方

開催日
2022/11/24(木) 07:30~
場所
39111_mja4zdvkodyzytc4n
 • 満員御礼
39111_shigemi2 28578_うえむらみえ

「強みの育て方」無料読書会

24の性格の強みをもっと知りたいという方

開催日
2022/11/18(金) 11:00~
場所
オンライン Zoom
28578_yta2ztlkzgy0ywyyn
 • 残り1名

強みBASIC

「強み」とは何かを学びたい人・「強み」の使い方を知りたい人・強みを活かして、最小の労力で最高の自分になりたい人・ 身近な人の強みを知って、人間関係をよくしたい人

開催日
2022/10/18(火) 10:30~
場所
Zoom
28578_mjc0yzy0ztjhzgm5n
 • 満員御礼

無料読書会:性格の強みを知ろう!

もっと自分の強みを理解したい方。人の強みを見つけて、良い関係を築きたい方

開催日
2022/10/12(水) 21:30~
場所
28578_njk0n2rjymixndg1y
 • 残り2名

満員御礼!(3席のみ増席)強みを見つけるグループコーチング

2022年 もっと幸せになりたい方

開催日
2022/9/28(水) 21:00~
場所
28578_mjg4yzy1yjfjywe5z
 • 満員御礼

無料読書会:幸せのビッグ5を高めよう!(感謝と希望編)

感謝と希望の強みが高く、もっと自分の強みを理解したい方。感謝と希望の強みを高めたい方。

開催日
2022/9/27(火) 22:00~
場所
28578_mtnlzjrkm2jknzvho
 • 残り1名

ポジティブペアレンティングADVANCE

子育てを変えたいけど、どうしていいかわからない、より子育てを楽しみたい、子どもと良い関係を築きたいと思っている方

開催日
2022/8/25(木) 21:00~
場所
オンライン
28578_m2rkotjhyja3yzu4m
 • 残り3名

【満員御礼】3席増席しました!無料読書会:あなたの宝物(強み)を見てみよう!

自分の良いところ(強み)が、よく分からない方。出来ないことばかりを考えてしまう方。

開催日
2022/8/22(月) 17:30~
場所
18_oduxzjg2mzflmgzjm
 • 満員御礼

ウェルビーイングライフサイクル レポート

ウェルビーイングライフサイクルを受講した方

開催日
2022/8/18(木) 23:55~
場所
オンライン
23594_odnjzde4mznhodg4y
30038_profile4_1iko_2021summer 23594_nzblmdzmzja1oti4mmi0ngvhzgu1mda5odc1njzjogm 28578_うえむらみえ

ニューヨークライフバランス研究所 無料相談会

研究所の講座に興味がある方。講座の対象や進め方について聞いてみたい方。オンラインサロンの中身について知りたい方。

開催日
2022/6/15(水) 21:30~
場所
申し込み後に当日のリンクをお知らせしています。
ジャンル
その他
smtp06