PR
PR
18_yti4nzlhotkyotq0y

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

4137_ytmyyta5ogq0yjezy
  • 残り10名
4137_mark1 17016_名称未設定のデザイン3 24827_misao

【大阪】第31回アマランス交流会@大阪

人生とキャリアを充実させたいオトナ女性

開催日
2019/11/ 7(木) 11:30~
場所
大阪府
4137_ndyxodjknmjhy2q1z
  • 残り12名
4137_mark1 4164_00ec34f8-1536-4eb6-bc73-819c6b3ae85c 14366_ff1700ae-d751-461c-b3a6-461fb885580a 24827_misao

【大阪】第28回アマランスランチ交流会@大阪

人生とキャリアを充実させたいオトナ女性

開催日
2019/7/ 9(火) 11:30~
場所
大阪府
18_nwjkowywywnkmdzin
  • 残り8名
4137_mark1 4164_00ec34f8-1536-4eb6-bc73-819c6b3ae85c 14366_ff1700ae-d751-461c-b3a6-461fb885580a 24827_misao

【名古屋】アマランスランチ交流会@名古屋

人生とキャリアを充実させたいオトナ女性

開催日
2019/5/14(火) 11:30~
場所
愛知県
  • 残り2名
4137_mark1 4164_00ec34f8-1536-4eb6-bc73-819c6b3ae85c 24841_5a6a8cb3-e115-42a3-b534-00c41b010adc 14366_ff1700ae-d751-461c-b3a6-461fb885580a 24827_misao

【人生とキャリアを充実させたいオトナ女性のコミュニティ】アマランス会@大阪ランチ会

人生とキャリアを充実させたいオトナ女性

開催日
2019/1/29(火) 11:30~
場所
大阪府