32665_ztgxn2qxn2uynge0ngiyy2jinzfjnjllzdcxzdy1ota
ストレスクリア生き方教室
2024

イベントセミナー

32665_ztgxn2qxn2uynge0ngiyy2jinzfjnjllzdcxzdy1ota

ストレスクリア生き方教室 2024

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2/27(火) 21:00 ~ 23:00
3/26(火) 21:00 ~ 23:00
ジャンル
メンタルケア,心の健康
892326_ntc3ywzjnzzmmjgyogjkm2jinmy1mjrhowy2nze0yjm
34428_田中美穂 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック・実践・自己探求)

自分を変えたい方

開催日
2024/1/21(日) 14:00~ 2025/3/31
場所
Zoom
895964_yjexyjfmyta0ywjhndy5ymewmzlhntk5nwyzmwq0ndk
  • 満員御礼
21370_28232964_2056875007879250_1491631005_n 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★心理学講座

自分を最強の味方にし再出発したい方

開催日
2024/1/28(日) 13:00~ 3/ 3
場所
Zoom
897431_ndnhn2m1mtjlzjnimdezotawngq1nmq5zjjmmjq5ytu
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

心理学講座セット(再受講)

心のことを深く知って人生を変えたい方

開催日
2024/2/ 5(月) 12:00~ 3/18
場所
Zoom
895154_mdiwzjfiyznkmmizmmfhmjg4ytyxowezzdlhzdrkymu
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

ベーシック・実践・ビジネス講座 〈火曜午前コース〉

「自分を大切にして生きたい!」と願っているが、本当の自分で生きれていないあなたへ

開催日
2024/2/ 6(火) 09:00~ 4/30
場所
Zoom
904062_yzq0zdllnmzlngviyzmyzja4odc4ztg2mmmzn2m0njc
  • 満員御礼
21370_28232964_2056875007879250_1491631005_n 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(マスター)

確信とともに未来創造を提供できるコーチになりたい方

開催日
2024/2/14(水) 13:00~ 3/29
場所
Zoom
905795_otewmwu2odi5ythjowq0ngu4zgu5mtzhnjiznme5njg
  • 満員御礼
29654_6d8cfeba-2479-4308-b877-fc5e5356fdd7 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック)

セルフコーチングが出来るようになりたい方

開催日
2024/2/17(土) 10:00~ 2/28
場所
Zoom
878524_mwi4mtuyzje0mdzmzmy1zde2yjizyjvmzwi3zwfmnzg
  • 残り2名
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

【増増席➞残2】 コーチ養成マスター講座

確信をもって必ず結果を出したい実践コーチ以上の方へ!

開催日
2024/3/ 1(金) 19:00~ 3/24
場所
Zoom
899032_mdzjztq5mzy2yjmyyzayngu2odgzmtrinjg0ndu3ymi
44738_0011 28928_m2jkmwjkyjm4nddhn2nknwizzdniowm2ngi1ogu4mwm 21837_mjjhmjnjyzdlntrkmwe4ywrimdbkytqymte4ndqzymm 25495_odi3ythhzju4ndqxoda5zda3nmq3owe2zjezmjrlnji 30994_53253975_552797155228862_4736303614052532224_n 34831_mty3ngrlntcynjm2mgm1nzmwmmu5zjy2zwq5mjmxzte 15391_nwmxmzg3nwjhzdgzotq0ytq1njlmm2uxymu5yjixnzc 17011_名称未設定のデザイン 13516_カラーグラス持ちプロフィールのコピー 49902_ogrmmmm1nwrinthimmq0zdk3zdbimmu5zddjnwfhmzy 31097_大熊千賀ブルー 36811_素材3 48433_yzzkztbjzdhhytziyjdlmtexywziogi3yji3zdg2n2q 51491_mzyyotmzodnhymuymddmmwyzy2y3zjgzytvkmjrhzjk 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来の学び方& 働き方フェス 【来場予約】

新しく学びを始めたい方、お仕事を探している方、副業や起業に関心がある方、お子さんに新しい学びや働き方を知って欲しい方

開催日
2024/3/ 3(日) 11:00~ 〆切まであと4日
場所
神奈川県
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 11:15~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
  • 残り1名
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 11:45~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 12:15~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32452_y2e3otu3odazowfjotg4nmjiytbmzji2mjvhmtjhnzk
21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

「理想の未来を叶える働き方」~未来地図を描く~

人の話を聞くのが大好きな方。コーチ・カウンセラー・セラピスト(心理職)を仕事にしたい方。

開催日
2024/3/ 3(日) 12:30~ 〆切まであと5日
場所
日本丸メモリアルパーク訓練センター
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 12:45~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 13:15~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 13:45~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32452_y2e3otu3odazowfjotg4nmjiytbmzji2mjvhmtjhnzk
  • 残り1名
21082_プロフィール2022 19941_fullsizeoutput_2375 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

「理想の未来を叶える働き方」~未来地図を描く~

人の話を聞くのが大好きな方。コーチ・カウンセラー・セラピスト(心理職)を仕事にしたい方。

開催日
2024/3/ 3(日) 14:00~ 〆切まであと4日
場所
日本丸メモリアルパーク訓練センター
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 14:15~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 14:45~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32452_y2e3otu3odazowfjotg4nmjiytbmzji2mjvhmtjhnzk
21082_プロフィール2022 28282_0005_xlarge 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

「理想の未来を叶える働き方」~未来地図を描く~

人の話を聞くのが大好きな方。コーチ・カウンセラー・セラピスト(心理職)を仕事にしたい方。

開催日
2024/3/ 3(日) 15:00~ 〆切まであと4日
場所
日本丸メモリアルパーク訓練センター
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32445_zdninzfimza0ymrknzzlngu0nwi5oti1mta2nzm3yjk
28282_0005_xlarge 19941_fullsizeoutput_2375 21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

未来予想図診断

心の底から思い描く未来を知りたい方

開催日
2024/3/ 3(日) 15:15~ 〆切まであと5日
場所
神奈川県
ジャンル
メンタルケア,心の健康
902791_mmvlmtyxmdy4y2zlyzm2mgi2ntixyjiyowvlywfhogm
4598_dsc02384-コピー2 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック・実践)

自分を変えたい方

開催日
2024/3/ 9(土) 10:00~
場所
Zoom
908100_yzq0zdllnmzlngviyzmyzja4odc4ztg2mmmzn2m0njc
21082_プロフィール2022 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

マスターコーチ養成講座

夢を叶えるマスターコーチとして活躍したい方

開催日
2024/3/10(日) 12:00~ 〆切まであと8日
場所
Zoom
891711_otewmwu2odi5ythjowq0ngu4zgu5mtzhnjiznme5njg
33351_29850855-418d-40b7-b4a8-dab765c46c5f 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック)

セルフコーチングが出来るようになりたい方

開催日
2024/3/11(月) 08:00~ 3/18 〆切まであと6日
場所
Zoom
892218_ndllmjc4ntg5ngjiztrhmjkxodfmnwi2ntdhmgqwoda
28282_0005_xlarge 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック・実践)

自分を変えたい方

開催日
2024/3/12(火) 09:00~ 〆切まであと5日
場所
Zoom
880993_zdbhnzk0mdjhmmi3m2uzztfimmjimdkzotgxmtdln2u
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

コーチ養成 ベーシック・実践 セット講座

「自分を大切にして生きたい!」と願っているが、本当の自分で生きれていないあなたへ

開催日
2024/4/ 1(月) 13:00~ 6/ 3 〆切まであと29日
場所
Zoom
903811_njdmzmviytgxm2y0mmuzode2ytuxnjkym2u5owfmodi

★コーチ(マスター)

自分を変えたい方

開催日
2024/4/ 7(日) 09:00~ 5/26 〆切まであと39日
場所
オンラインZoom
893781_m2vjngvhmdm3ote5y2nimthmnzjkngy3otewytbjmwu
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

心理学講座+自己探求

自分、まわり、人生を変えたい方

開催日
2024/4/11(木) 19:00~ 5/30 〆切まであと37日
場所
Zoom
905672_yjexyjfmyta0ywjhndy5ymewmzlhntk5nwyzmwq0ndk
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

心理学講座

心のことを深く知って人生を変えたい方

開催日
2024/4/11(木) 19:00~ 5/30 〆切まであと41日
場所
Zoom

過去の開催実績

898456_otewmwu2odi5ythjowq0ngu4zgu5mtzhnjiznme5njg
33374_f6e7d3d8-3994-469d-98fe-0281d584775b 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック)

セルフコーチングが出来るようになりたい方

開催日
2024/2/25(日) 13:00~ 2/26
場所
Zoom
900557_otewmwu2odi5ythjowq0ngu4zgu5mtzhnjiznme5njg
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

【残2】コーチ養成ベーシック講座

セルフコーチングができるようになりたい方

開催日
2024/2/ 6(火) 08:30~
場所
Zoom
894461_ndq5zja5mtizztg1ogu1njezmte2nmm2ngi4zmm2nja
13402_img_0372 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック・実践)

自分を変えたい方

開催日
2024/2/ 4(日) 09:00~ 2/25
場所
Zoom
897685_otewmwu2odi5ythjowq0ngu4zgu5mtzhnjiznme5njg
47995_ndfknjviyjywzmnlyjm0nje2ntcwmtvjnzjiyza1ntg 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック)

セルフコーチングが出来るようになりたい方

開催日
2024/2/ 2(金) 13:00~ 2/ 9
場所
Zoom
892215_ytg0ogm3nmi5mzu2ndvmyza4oguynjg5mthknwvintq
28282_0005_xlarge 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★心理学(自己探求・セッション)・コーチ(べーシック・実践・自己探求)

自分を変えたい方

開催日
2024/1/30(火) 09:00~
場所
Zoom
890559_nti3mwy0zjyyzda1ognlytqzywe3ngvim2fkmtkwmty
14268_thumbnail_116 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

【名古屋・対面】(残2)コーチ養成 ベーシック・実践 セット講座 〈日曜コース〉

人生をかける仕事がしたいが、自分の生かし方が分からないあなたへ

開催日
2024/1/28(日) 09:00~
場所
愛知県
892213_ytyyzjiwyzlhodm5zjnlmgywyze0mgfin2e5zdnlzmq
28282_0005_xlarge 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★コーチ(ベーシック・実践)

自分を変えたい方

開催日
2024/1/27(土) 09:00~
場所
Zoom
890991_mmq2yjazzmy5ztexyzczntyxodq1ytrkzjmzytywnze
33390_ntcymmiwywu1njjkngi0othlmta5m2i4zmy2yjzindy 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

◎心理学(自己探求・セッション)

自分を変えたい方

開催日
2024/1/26(金) 09:00~
場所
Zoom
892379_owe1ogy3nwmzotm0ntm1zjjly2m5mjm1nzc0nmjizjq
38426_zwiyodq2yjq4zdiwn2exzmfjnji5zmvkmdvmnjczndi 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

コーチ(ベーシック・実践・ビジネス)

自分を変えたい方

開催日
2024/1/23(火) 14:00~
場所
Zoom
892377_ywi1ntq3mjiwnddhnzy0zjq2mgi3ogrimtviytdkzwe
38426_zwiyodq2yjq4zdiwn2exzmfjnji5zmvkmdvmnjczndi 2389_10556288_500145920088428_106997001395777829_n

★心理学(自己探求・セッション)・コーチ(べーシック・実践・自己探求)

自分を変えたい方

開催日
2024/1/23(火) 09:00~
場所
Zoom
872175_mzvmzmvjogqwmddlzdk5ywixyjhinddimjm4yty4njy

「マンガでスッキリ! 人生が変わるコーチング」出版記念ストレスクリアコーチング3日間チャレンジ!

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2023/11/ 6(月) 21:00~ 2023/11/ 8
場所
zoom
824221_ymq0ndlhythimdvkzmq4owy3ztayymu4ntk3m2u5mgy

人に喜ばれ・仕事になり・売れる 本当のあなたに出会う3日間チャレンジ ※Zoom・動画同時開催※

コーチ・セラピスト起業の3重苦に陥っている方

開催日
2023/6/26(月) 21:00~ 2023/6/28
場所
オンラインZoom・動画受講
2389_nmuxztg3yjbhzjcwm

自分の壁・限界を突破する「超覚醒コーチング」4日間チャレンジ!r

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2022/11/ 1(火) 21:00~
場所
zoom
2389_nmuxztg3yjbhzjcwm

自分の壁・限界を突破する「超覚醒コーチング」4日間チャレンジ!元本

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2022/11/ 1(火) 21:00~ 2022/11/ 7
場所
zoom
2389_nmuxztg3yjbhzjcwm

自分の壁・限界を突破する「超覚醒コーチング」4日間チャレンジ! s

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2022/11/ 1(火) 21:00~
場所
zoom
2389_nmuxztg3yjbhzjcwm

自分の壁・限界を突破する「超覚醒コーチング」4日間チャレンジ! y

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2022/11/ 1(火) 21:00~
場所
zoom
2389_nmuxztg3yjbhzjcwm

自分の壁・限界を突破する「超覚醒コーチング」4日間チャレンジ! h

自分の壁・限界を突破してお金・人間関係・仕事を劇的に変化させたい方

開催日
2022/11/ 1(火) 21:00~
場所
zoom
2389_ngeynmmxotrimtbjy

夏休み特別企画「たった9分で悩みを消す方法」セミナー

不安を抱えるすべての人

開催日
2022/8/16(火) 21:00~
場所
zoom
2389_yjgxmwqwnwi4zgq0y

▶先着500名◀「たった9分で不安を消す方法」夏休み特別企画!無料ダウンロードキャンペーン

不安を抱えるすべての人

開催日
2022/8/11(木) 16:00~ 2022/8/16
場所
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

ストレスクリアコーチを仕事に出来る 可能性を3倍上げる 『無料3日間チャレンジ勉強会』

ストレスクリアコーチとして活躍したい人

開催日
2021/10/ 4(月) 21:00~ 2021/10/ 6
場所
1437_yza5mddmmznjyja2o

ストレスクリアコーチとしての望む未来を作る勉強会

ストレスクリアコーチとして活躍したい人

開催日
2021/10/ 2(土) 10:00~
場所
2389_yjkxotu5mtjlymu3n

8月 最高の自分になって理想的な生き方にシフトする「ストレスクリア心理学」5日間チャレンジ!

コーチング・セラピー・ヒーリング 何をやっても変わらなかったけど自己肯定感を上げてお金・人間関係・仕事が劇的に変化したい方

開催日
2021/8/ 9(月) 21:00~
場所
2389_yjkxotu5mtjlymu3n

新最高の自分になって理想的な生き方にシフトする「ストレスクリア心理学」5日間チャレンジ!7月

コーチング・セラピー・ヒーリング 何をやっても変わらなかったけど自己肯定感を上げてお金・人間関係・仕事が劇的に変化したい方

開催日
2021/7/12(月) 21:00~ 2021/7/16
場所
2389_yjkxotu5mtjlymu3n

新最高の自分になって理想的な生き方にシフトする「ストレスクリア心理学」5日間チャレンジ!

コーチング・セラピー・ヒーリング 何をやっても変わらなかったけど自己肯定感を上げてお金・人間関係・仕事が劇的に変化したい方

開催日
2021/3/25(木) 21:00~ 2021/3/29
場所
2389_mjeynwy0ytc0ngvlo

【自己肯定感アップ❗】何をやっても変わらなかったアナタがたった2つの質問で劇的に変化して戻らない【ストレスクリア心理学】入門講座

コーチング・セラピー・ヒーリング 何をやっても変わらなかったけど自己肯定感を上げてお金・人間関係・仕事が劇的に変化したい方

開催日
2021/3/13(土) 21:00~
場所
オンライン ZOOM
2389_ntu3zjuznjixmzdin

最高の自分になって理想的な生き方にシフトする「ストレスクリア心理学」5日間チャレンジ!

コーチング・セラピー・ヒーリング 何をやっても変わらなかったけど自己肯定感を上げてお金・人間関係・仕事が劇的に変化したい方

開催日
2021/2/25(木) 21:00~ 2021/3/ 1
場所
1437_nji2zdgzodbmy2vjn

ストレスクリア体験セッション2020

10年以上悩んでいる人間関係の悩みを解決したい人

開催日
2020/9/ 1(火) 10:00~
場所
ZOOM

無料メール動画講座『10日間で人生で最も上手くいくストレスクリア・メソッド10日間マスタープログラム』

幸せから逃れられない方

開催日
2019/1/ 1(火) 12:00~
場所
オンライン

2018年 新しい年を自分らしく生きられる お茶会

①自分らしく生きたいのだけどどこかでまだ人に合わせて気をつかっている人②人に囲まれて自分の世界観でより幸せな時間をす過ごしたい人③自分らしい生き方ビジネスに興味のある人

開催日
2018/1/ 1(月) 13:00~
場所
愛知県

サンクチュアリ出版 イベント::5/19(火)アナタを「誰も解決出来なかった問題が解決できる凄腕コーチ・セラピスト」にしてしまうセミナー

他の誰も解決できなかった問題が解決できるコーチ、カウンセラーになりたい方

開催日
2015/5/19(火) 19:30~
場所
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング(サンクチュアリ出版)

ライフコーチングわくわく体験説明会

このままの自分ではいけないと感じている

開催日
2014/3/25(火) 19:00~
場所
コーチング・スクエア 名古屋校・伏見オフィス
smtp08