883433_mjhhmjq4odu5zmu0ntk2zda4zjq2mzg2mdu1ntk3ngi
【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室
<シュトーレン>
874847_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
【東京/zoom】グルテンフリー!
米粉のシュトーレン
874851_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
【東京/zoom】グルテンフリー!
米粉のシュトーレン
874853_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
【東京/zoom】グルテンフリー!
米粉のシュトーレン
874856_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
【東京/zoom】グルテンフリー!
米粉のシュトーレン

イベントセミナー

883433_mjhhmjq4odu5zmu0ntk2zda4zjq2mzg2mdu1ntk3ngi
 • 残り1名

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <シュトーレン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/12/ 7(木) 10:30~ 本日〆切
場所
東京都
874847_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
 • 残り1名

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のシュトーレン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/12/ 9(土) 10:30~ 〆切まであと4日
場所
東京都
874851_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のシュトーレン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/12/14(木) 10:30~
場所
東京都
874853_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
 • 残り1名

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のシュトーレン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/12/15(金) 10:30~ 〆切まであと10日
場所
東京都
874856_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge
 • 残り1名

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のシュトーレン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/12/17(日) 10:30~ 〆切まであと12日
場所
東京都

過去の開催実績

874851_ywyymjq5ngy3n2zmmmyzzmm1mdiynwq1yzq2yza3nge

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のシュトーレン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/12/14(木) 10:30~
場所
東京都
867475_ywy5nmyzmtqxyti3ywm4ndqwotfjnzeym2mxywi0mtc
 • 残り1名

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <ピタパン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/10/26(木) 10:30~
場所
東京都
22382_zdk5n2m5nzvmyju4m

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/9/30(土) 10:00~
場所
東京都
855080_ywzmzgexnzm3ndvknzu2zdrlyjm2yza4m2mwmzvjnzk

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉の胡麻チーズパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/9/29(金) 10:30~
場所
東京都
22382_zdk5n2m5nzvmyju4m

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/9/26(火) 10:00~
場所
東京都
22382_zdk5n2m5nzvmyju4m

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/9/19(火) 10:00~
場所
東京都
858015_ywzmzgexnzm3ndvknzu2zdrlyjm2yza4m2mwmzvjnzk
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉の胡麻チーズパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/9/17(日) 10:30~
場所
東京都
22382_zdk5n2m5nzvmyju4m
 • 残り1名

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/9/13(水) 10:00~
場所
東京都
22382_zdk5n2m5nzvmyju4m

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/9/ 9(土) 10:00~
場所
東京都
842425_yzuzogqyodc5ztq3ymmwndiwmmrjzmzjywy1zjkxmzk
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のナン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/8/ 9(水) 10:30~
場所
東京都
834634_zge5mwy5otvjyjuznzkzzgflzmi5yjnlzwuzzjk1mty
 • 残り1名

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉の焼きカレーパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/7/30(日) 10:30~
場所
東京都
845942_nje1zjqyodu0otfmnwi0mdjhy2exzjdmngqwyjuxnwe

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <スティック焼きカレーパン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/7/28(金) 10:30~
場所
東京都
830961_zge5mwy5otvjyjuznzkzzgflzmi5yjnlzwuzzjk1mty
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉の焼きカレーパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/7/21(金) 10:30~
場所
東京都
834637_zge5mwy5otvjyjuznzkzzgflzmi5yjnlzwuzzjk1mty

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉の焼きカレーパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/7/13(木) 10:30~
場所
東京都
834635_zge5mwy5otvjyjuznzkzzgflzmi5yjnlzwuzzjk1mty
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉の焼きカレーパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/7/ 8(土) 10:30~
場所
東京都
830732_y2rkmjvjote3y2jhzjc5ogviote1mjfjzjg0njmwndq
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のコーンパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/6/28(水) 10:30~
場所
東京都
830731_y2rkmjvjote3y2jhzjc5ogviote1mjfjzjg0njmwndq
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のコーンパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/6/18(日) 10:30~
場所
東京都
830727_y2rkmjvjote3y2jhzjc5ogviote1mjfjzjg0njmwndq

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のコーンパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/6/16(金) 10:30~
場所
東京都
824710_y2rkmjvjote3y2jhzjc5ogviote1mjfjzjg0njmwndq
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のコーンパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/6/10(土) 10:30~
場所
東京都
814165_yjvinzdkmtvkzdcwmmfimdjhy2q3otuzywnhngu3mju

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のくるみパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/5/31(水) 10:30~
場所
東京都
814171_mjrhndjmmdgwndqwzgzjmdkxmdfimgy5mjc0mgu0yzc
 • 残り1名

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <イングリッシュマフィン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/5/28(日) 10:30~
場所
東京都
814129_mjrhndjmmdgwndqwzgzjmdkxmdfimgy5mjc0mgu0yzc
 • 残り1名

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <イングリッシュマフィン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/5/27(土) 10:30~
場所
東京都
814169_mjrhndjmmdgwndqwzgzjmdkxmdfimgy5mjc0mgu0yzc
 • 残り1名

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <イングリッシュマフィン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/5/25(木) 10:30~
場所
東京都
814164_yjvinzdkmtvkzdcwmmfimdjhy2q3otuzywnhngu3mju

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のくるみパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/5/21(日) 10:30~
場所
東京都
814160_zgrmzwe0mdczyzyxmwrmmdrkytgxode5mdyzzjllmgi
 • 満員御礼

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のくるみパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/5/20(土) 10:30~
場所
東京都
812819_zgmwogzlmjjmmdmxzjhmogvjntq0n2fknwziyzy0yzi

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のくるみパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/5/19(金) 10:30~
場所
東京都
814150_zgrmzwe0mdczyzyxmwrmmdrkytgxode5mdyzzjllmgi

【東京/zoom】グルテンフリー! 米粉のくるみパン

小麦アレルギーの方 。グルテンフリーの米粉パンの教室が近くになくて困っている方 。独学ではうまく作れず、材料を無駄にしてしまっている方 。素敵な仲間が欲しい方。

開催日
2023/5/18(木) 10:30~
場所
東京都
22382_ywewoti4ztm1ngmyn
 • 残り1名

【東京/オンライン】砂糖不使用!白神こだま酵母と玄米甘酒のパン教室 <編み編みロールパン>

これからパン作りを始めたい。 安心、安全な国産小麦のパンを自分で作りたい。白神こだま酵母を使ったパンに興味がある。 パンが好きな人たちと交流したい。パン教室を開業したい。

開催日
2023/4/29(土) 10:30~
場所
東京都
812442_zjyxzjqwmgu0zwriogjknta3nwuwytc1y2y2mwflmtg
 • 満員御礼

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/4/28(金) 10:00~
場所
東京都
812104_zjyxzjqwmgu0zwriogjknta3nwuwytc1y2y2mwflmtg

【東京/オンライン】美と健康が叶う!スペルト小麦パンコース体験レッスン

開催日
2023/4/27(木) 10:00~
場所
東京都
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.24

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2021/10/17(日) 10:00~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.23

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2021/8/22(日) 10:00~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.22

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2021/6/22(火) 10:00~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.21

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2021/4/27(火) 10:00~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.17

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2020/8/ 9(日) 10:00~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 23560_20220525 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.16

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2020/7/12(日) 10:00~
場所
千葉県
18_y2fmywu3yjjjyjm0z
12575_img_3306 23560_20220525 24320_74664566_2644912132238116_4287584182793666560_n3 22382_リザストプロフィール

【無料オンライン】 ココロとカラダの健康セミナー

免疫力をアップさせたい方、体と心のバランスを整えたい方

開催日
2020/4/ 5(日) 13:00~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.11

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2020/2/16(日) 10:00~
場所
千葉県
18_zdzlmjg2ytnjzmmwn
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

人生が豊かになる☆ 波動アップランチ会

素敵な人脈が欲しい方、ヘルシーなランチを食べたい方、情報交換をしたい方

開催日
2020/1/21(火) 11:30~
場所
千葉県
18_zdmznme0mjuxzjqxm
12575_img_3306 22382_リザストプロフィール

ナチュラルマルシェvol.10

おいしいものやおしゃれなもの、スピリチュアルが好きな方、癒やされたい方

開催日
2020/1/19(日) 10:00~
場所
千葉県
smtp06