15339_otm0odnimdmyzme0o
15339_otm0odnimdmyzme0o

イベントセミナー

15339_otm0odnimdmyzme0o

Minnie P先生の世界ボイトレ あなたの人生が変わるボイトレグループ体験レッスン

歌がうまくなりたい、人の心を捉える「魅き寄せ声」について知りたい。声を変えてプレゼン力、コミュニケーション力もアップして人生が変わるきっかけをつかみたい方

開催日
3/12(火) 13:00 ~ 14:20
4/ 9(火) 13:00 ~ 14:30
ジャンル
美容と健康
15339_otm0odnimdmyzme0o

【特別ご招待】あなたの人生が80分で変わる Minnie P. 先生の ボイトレ・グループ体験レッスン

歌がうまくなりたい、人の心を捉える「魅き寄せ声」について知りたい。声を変えてプレゼン力、コミュニケーション力もアップして人生が変わるきっかけをつかみたい方

開催日
現在ありません
ジャンル
美容と健康

過去の開催実績

15339_otm0odnimdmyzme0o
37544_名称未設定のデザイン10 42934_49895679_169932010638925_4114092728378195968_n1 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

あなたの人生が80分で変わる Minnie P. 先生の ボイトレ・グループレッスン

歌がうまくなりたい、人の心を捉える「魅き寄せ声」について知りたい。声を変えてプレゼン力、コミュニケーション力もアップして人生が変わるきっかけをつかみたい方

開催日
2022/4/12(火) 13:00~ 2022/5/10
場所
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
10767_ot芽が出るちゃんss5 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 6328_修脈診背景抜きのコピー 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/11/27(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 6328_修脈診背景抜きのコピー 10767_ot芽が出るちゃんss5 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/11/13(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
10767_ot芽が出るちゃんss5 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 6328_修脈診背景抜きのコピー 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/10/23(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 6328_修脈診背景抜きのコピー 10767_ot芽が出るちゃんss5 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/10/ 9(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
10767_ot芽が出るちゃんss5 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 6328_修脈診背景抜きのコピー 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/9/25(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 6328_修脈診背景抜きのコピー 10767_ot芽が出るちゃんss5 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/9/11(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
10767_ot芽が出るちゃんss5 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 6328_修脈診背景抜きのコピー 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/8/28(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 6328_修脈診背景抜きのコピー 10767_ot芽が出るちゃんss5 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/8/14(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
10767_ot芽が出るちゃんss5 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 6328_修脈診背景抜きのコピー 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/7/10(土) 20:00~
場所
Zoom
1437_ngu1mwi4ngfhzjqxz
24295_mjlhzmjizwy2njjjyjfmnwzmnzu1ndyymjm3njcwyjq 30618_ei_1627152455226-removebg-preview1 6328_修脈診背景抜きのコピー 10767_ot芽が出るちゃんss5 1437_2022-11-1614 29774_img_8496 21511_ywu3y2nkngvjmtvlmja0zdzjmmzlzju0zwfmyme0zdy 6601_理恵先生リザスト用 15339_ywmyngvhndi1mge5zgq0nwnkngjmodhkymmwngzhztm

【無料zoom開催】リザストユーザーが輪になる飲み会♪

普段話しをしたことがない人たちと話しをして世界観を広げたい

開催日
2021/6/26(土) 20:00~
場所
Zoom
15339_yzfjn2vinjiznje5z
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2020/2/ 8(土) 14:00~
場所
海外
15339_yzfjn2vinjiznje5z

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/9/21(土) 08:00~
場所
海外
15339_yzfjn2vinjiznje5z
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/7/10(水) 10:00~
場所
海外
15339_yzfjn2vinjiznje5z
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/6/ 5(水) 09:00~
場所
海外
15339_yzfjn2vinjiznje5z
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/5/14(火) 13:00~
場所
海外
15339_ngvlztexzddlnwi1m
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/5/ 2(木) 13:30~
場所
海外
15339_ntlinzzhmzc5yzm1n
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/3/28(木) 13:00~
場所
海外
15339_mwu1nti5mgnmmdm4n
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/2/28(木) 13:00~
場所
海外
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/1/24(木) 09:00~
場所
海外
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/1/18(金) 13:00~
場所
海外

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイス、日本、今生活している世界中のどこかで主婦、家事、子育て、シングルマザー、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、ワクワクする未来を見つけたい方

開催日
2019/1/15(火) 09:00~
場所
海外
  • 満員御礼

4次元ポケットに入れておきたい、魔法のアイテムを見つける、意識の解放ワークショップ

【女性限定】スイスで主婦、家事、子育て、ボランティア、仕事で頑張ってきた方、滞在年数に関係なく今一度立ち止まって未来を見据えたい方

開催日
2018/12/11(火) 09:00~
場所
海外
smtp08