18666_zgnhowu3yzziognkytjkztrkyjiwyta0zjfmnmq2y2u
18667_zmy0ndvjnjdmmjjlowfjyjq3owy1yjqzmje5ytyzmze
18668_nmi4ntc4ztc4yzu5y2ezzwuyowq4zmewzjmxyzflogy
18_njvknti0zja0ymvio
【コトシゴフォロー会員】月額制、ペイパル・カード払い
18_ogy0ymniyjq4zgrin
アカデミー会員・継続フォロー【ペイパル・カード決済】
18_ogy0ymniyjq4zgrin
アカデミー継続フォロー【銀行振込6カ月一括払い】

契約サービス

18666_zgnhowu3yzziognkytjkztrkyjiwyta0zjfmnmq2y2u

【大阪会場】第5期:言葉で仕事をつくる塾コトシゴ

自分の価値を言語化して、自分だけの仕事を作りたい人

18667_zmy0ndvjnjdmmjjlowfjyjq3owy1yjqzmje5ytyzmze

【zoom受講】第5期:言葉で仕事をつくる塾コトシゴ

自分の価値を言語化して、自分だけの仕事を作りたい人

18668_nmi4ntc4ztc4yzu5y2ezzwuyowq4zmewzjmxyzflogy

【いつでも動画受講】第5期:言葉で仕事をつくる塾(コトシゴ)

リアル講座に来るのが難しい人、自分のペースで学びたい人

【再受講割引】コトシゴ5期 大阪会場・zoom受講

さわらぎ寛子の6ヶ月講座を受講した方

18_njvknti0zja0ymvio

【コトシゴフォロー会員】月額制、ペイパル・カード払い

コトシゴ受講後の卒業生さんたちのフォローグループです

18_ogy0ymniyjq4zgrin

アカデミー会員・継続フォロー【ペイパル・カード決済】

18_ogy0ymniyjq4zgrin

アカデミー継続フォロー【銀行振込6カ月一括払い】

smtp06