18_ywe4nwrlmduwytg3y
オンラインセッション
9472_zjm4mwzloguymti4z
筆文字アート通信講座
18_nwjkowywywnkmdzin
筆文字アート通信講座2
18_mjflowqxmtflzjdko
潜在意識活性倶楽部(ヒーリングの方専用)
18_mjflowqxmtflzjdko
潜在意識活性倶楽部
年間会員
18_zmu0m2mym2nhotk4z
潜在意識活性
オンライン教室
18_zta4mjljmjiwmgiyn
脳活性プログラム
セルフケアコース
18_nzq0ntyxnwqxnzkxn
筆文字アート講師講座
9472_owzizdc0mzy1ytazy
健康気功教室オンライン講座
2か月コース
9472_mzeyndq4n2ywmgu0m
18_yzrlogzlmjvkotc4o
□オンライン講座(セルフケアコース)
18897_zdblyjlmzgfjm2uznwy0yjc4mgqxnzyyywq4mtrhmdq
□オンライン講座
18_zjhhnzblmgu4yzmzo
(講座修了生用)オンラインセッション
月会員
18_zmu0m2mym2nhotk4z
分割支払い

契約サービス

18_ywe4nwrlmduwytg3y

オンラインセッション

会員専用のサービスです。

9472_zjm4mwzloguymti4z

筆文字アート通信講座

心書をベースにした心を整えるための筆文字アートです。字をうまく書くのではなくアートとして描いていきます。

18_nwjkowywywnkmdzin

筆文字アート通信講座2

「心書」をベースにした心を整えるための筆文字アートです。字をうまく書くのではなくアートとして描いていきます。

18_mjflowqxmtflzjdko

潜在意識活性倶楽部(ヒーリングの方専用)

もっと幸せになりたい人、もっと自分を知って能力を発揮したい人

18_mjflowqxmtflzjdko

潜在意識活性倶楽部 年間会員

もっと幸せになりたい人、もっと自分を知って能力を発揮したい人

18_zmu0m2mym2nhotk4z

潜在意識活性 オンライン教室

もっと幸せになりたい人、もっと自分を知って能力を発揮したい人

18_zta4mjljmjiwmgiyn

脳活性プログラム セルフケアコース

脳を整え、トラウマ解消し、心身共に健康になる

18_nzq0ntyxnwqxnzkxn

筆文字アート講師講座

筆文字アート講師になりたい方、講師になる予定はないけど学びを深めたい方もどうぞ。

9472_owzizdc0mzy1ytazy

健康気功教室オンライン講座 2か月コース

自分で自分の身体をコントロールし、 自分らしく生きていくためのツールである「氣功」を学んでいきます。

9472_mzeyndq4n2ywmgu0m

健康気功教室オンラインミニ講座

自分で自分の身体をコントロールし、 自分らしく生きていくためのツールである「氣功」を学んでいきます。

18_yzrlogzlmjvkotc4o

□オンライン講座(セルフケアコース)

自分で自分の脳と身体をコントロールし、 自分らしく生きていくための講座

18897_zdblyjlmzgfjm2uznwy0yjc4mgqxnzyyywq4mtrhmdq

□オンライン講座

オンライン講座 

18_zjhhnzblmgu4yzmzo

(講座修了生用)オンラインセッション 月会員

講座修了生用です。

18_zmu0m2mym2nhotk4z

分割支払い

講座修了生用です。

smtp06