8242_zmm0yzfhntcwmdqyn
5881_nznkywi3zmq5zdi0zgy2mwy1nwqyzdmyndzmmja0zmm
16611_nzkxmdu4mdcwowmwowq4m2i2yjy5mzq5yjhlngixzdy
8242_zja2yja1yjvlyjk1z
8242_odflodzhotjiodqxy

心理療法・養成講座・定期相談・ホッとカフェ

8242_zmm0yzfhntcwmdqyn

【定期相談】個人カウンセリング

低額で集中して心の問題に取り組みたい方

5881_nznkywi3zmq5zdi0zgy2mwy1nwqyzdmyndzmmja0zmm

認知処理療法(オンライン)

トラウマ感情や人に振り回されない日常を送るスキルを身につけます

16611_nzkxmdu4mdcwowmwowq4m2i2yjy5mzq5yjhlngixzdy

対人不安のための心理療法

対人不安、社交不安でお困りの方

8242_zja2yja1yjvlyjk1z

子ども時代のグリーフ☆支援者養成講座

子ども時代の逆境経験をした人の支援活動をしたい・してみたい

8242_odflodzhotjiodqxy

複雑性PTSDオンライン茶話会「ホッとカフェ」・グループカウンセリング

同じ悩みを持つ人と回復に向けて努力したい方

smtp06