5881_nznkywi3zmq5zdi0zgy2mwy1nwqyzdmyndzmmja0zmm
8242_zja2yja1yjvlyjk1z

支援者養成講座・心理療法

5881_nznkywi3zmq5zdi0zgy2mwy1nwqyzdmyndzmmja0zmm

認知処理療法(オンライン)

トラウマ感情や人に振り回されない日常を送るスキルを身につけます

8242_zja2yja1yjvlyjk1z

子ども時代のグリーフ☆支援者養成講座

子ども時代の逆境経験をした人の支援活動をしたい・してみたい

smtp08