44242_zdywnjewotlmmzgxymuzodiwzdgymte1ywy5odc4nge
39184_m2nmytrlogjkztexnwy0yzlimzc5m2izzguzzdzjy2i
Professional

PROFILE

経験が浅いをTEAMで強みにかえる

弾ける個性と想いを育てるヨガ講師

高橋みづき

【主な活動】

 (イベント)

 ・ヨガフェスタ2022トライアルクラス担当

 ・ヨガフェスタ2023アカデミークラス担当

 ・無印良品イーアス春日井

 

 (行政)

 ・三重県津市すばる児童館

 ・愛知県春日井市南部ふれあいセンター市民講座

 

 (対面クラス)

 ・ルネック勝川

 

 (オンライン)

 ・企業ヨガ

 ・Bーlife Studioレッスン担当

 

 (オリジナルプログラム)

 ・Yoga Start Up1期生9名、2期生5名

 ・骨盤底筋リカバリーヨガ指導者養成プログラム 30名(1〜5期)

 ・夢に近づく手帳術セミナー

 

【主な活動】
(イベント)
・ヨガフェスタ2022トライアルクラス担当
・ヨガフェスタ2023アカデミークラス担当
・無印良品イーアス春日井
(行政)
・三重県津市すばる児童館
・愛知県春日井市南部ふれあいセンター市民講座
(対面クラス)
・ルネック勝川
(オンライン)
・企業ヨガ
・Bーlife Studioレッスン担当
(オリジナルプログラム)
・Yoga Start Up 14名
・骨盤底筋リカバリーヨガ指導者養成プログラム 34名(2023~現在)
・夢に近づく手帳術セミナー
smtp08